QS-ranking

Svar 1: Notis TEMA: Universitet och utbildning

QS-ranking
fig. Johan Schlasberg

Quacquarelli Symondsꜜ är ett engelskt privat företag som startade 1990. Deras mest kända produkt är en årligen uppdaterad rankinglista, QS-ranking - ett QS-index - över världens ledande universitet. Listan räknas som en av de tre ledande rankinglistorna och följs nog av universitet, media, studenter, forskare och många andra. De två andra rankingföretagen är Times Higher Education World University Rankings (THE) och Academic Ranking of World Universities (ARWU) som också är känd som Shanghailistan.

Svar 2↓ Om att rankingföretagens har olika metoder och att dessa ändras.   Svar 3↓ AI om ledande rankingföretag och jämförelser.

Utöver ranking av universitet publicerar bolaget också rankingꜜ inom Graduate Employability Rankings, Best Student Cities, Higher Education System Strength Rankings, Rankings by Location and the suite of Business School Rankings including Global MBA, EMBA, Distance Online MBA and Business Masters. Bolaget har också betydande verksamhet inom rekryteringsmässor.

Bolaget omsatte 2021 cirka 450 MSEK med cirka 50 MSEK i vinst.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.05.17   
Uppdaterad senast: 6 september 2023.Föreslå ett helt nytt ORD som kan passa i uppslagsverket BiBB®


Svar 2: Story

Rankingföretagen använder olika metoder för att producera sina rankinglistor och justeringar görs regelbundet inom varje rankingföretags egna parametrar. Detta gör det svårt att jämföra resultat både för de universitet som har allt högre ranking som en viktig del i sin strategi och för studenter och andra intressenter.

Tabellen nedan visar de kriterier bolaget avser att använda för QS World University Rankings 2024. För detaljer och länkar för varje kriterium gå till QS metodsidorꜜ.

Academic Reputation 30%
Employer Reputation 15%
Faculty Student Ratio 10%
Citations per Faculty 20%
International Faculty Ratio 5%
International Student Ratio 5%
International Research Network 5%
Employment Outcomes 5% 
Sustainability 5%

45% av rankingplaceringen i tabellen ovan avgöra av enkätdata vars omfattning och metodologi är svår att få insyn i. Såväl kvantitet som kvalitet av insamlade data kan diskuteras. Man kan jämföra med hur ofta opinionsföretag har fel om kommande valresultat, en fråga som är väsentligt enklare för en person att ha en uppfattning om än att "utvärdera" ett komplext universitet. Dessutom är ett universitets ranking nog av mindre värde för en student än den specifika utbildning hen är intresserad av.

Rankingföretagen har olika mycket kontakt med de rankade universiteten. Om ett universitet inte vill fylla i alla de uppgifter som krävs kommer QS ändå att samla in data och rangordna universitetet. Budskapet är att det är nog bäst för er att skicka in alla uppgifter vi kräver.

Rankingföretagen har samarbeten med de stora akademiska förlagen och hämtar till exempel citeringsdata via Elsevier-ägda Scopus. Detta visar en "intressant" motsättning mellan många universitets önskan om Open Access av forskning och strävan efter hög ranking. Ur ett rankingperspektiv ligger det inte i ett universitets intresse att forskarna publicerar sig i Open Access Journals.

Man kan diskutera olika förhållningssätt till rankingföretag.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.05.17   Uppdaterad senast: 17 maj 2023


Svar 3: AI

Fråga 1: Vilka är de tre ledande rankingföretagen för universitet i världen?

QS Quacquarelli Symonds: QS World University Rankings är en av de mest inflytelserika och mest använda universitetsrankningarna. Den bedömer universitet på en rad faktorer, inklusive akademiskt rykte, arbetsgivarans rykte, elev-till-fakultetsförhållande, citat per fakultet, internationell fakultet och internationella studenter.

Times Higher Education (THE): THE World University Rankings är en annan framstående rankningslista. Den betygsätter universitet på områden som undervisning, forskning, kunskapsöverföring och internationella utsikter.

Academic Ranking of World Universities (ARWU): Även känt som "Shanghai Ranking", ARWU fokuserar mestadels på forskningsoutput, inklusive antalet Nobelpristagare och Fields-medaljörer, antalet högt citerade forskare, antalet artiklar publicerade i tidskrifterna Nature och Science, och antalet artiklar indexerade i Science Citation Index - Expanded och Social Sciences Citation Index.

Fråga 2. Om jämförelser

Dessa rankningar har alla olika metoder och kriterier, så det är värt att ta dem med en nypa salt och använda dem som en del av en bredare uppsättning verktyg när man jämför universitet. Varje ranking kan ge värdefull insikt, men ingen av dem kan helt och hållet fånga alla aspekter av ett universitets kvalitet.

Skribent

Svar via ChatGPT-4 (version 12 maj 23) 23.05.14 . Accepterat av redaktionen i BiBB®

Publicerades: 2023.05.17   Uppdaterad senast: 17 maj 2023You know a lot, we may add a little®