Prokrastinera

1 Story 1 TEMAꜜ

Prokrastinera
ProkastineraJ.S.

Att prokrastinera är att skjuta upp saker och ting till senare och senare och kanske ännu senare. Vi gör det alla om både smått och stort och vi mår mer eller mindre "dåligt" av att vi gör det. Men att få det gjort är en liten seger. Att prokrastinera kan vara positivt och ingå i en mognadsprocess men kan också vara mer eller mindre negativt.

SVAR 2: AI-dialog - tre skäl att prokrastinera och fem råd för att inte göra det.   SVAR 3: En medicinsk diagnos för prokrastinering.

Är det negativt, får vi lära oss att det får konsekvenser att vara trögstartad och detta kanske gör oss klokare.

Läs mer om ordets historia i Svenska Akademiens Ordlista och Ordbok ↓.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2023.07.25

Uppdaterades: 2023.09.09


2 AI-dialog

Fråga 1: Tre skäl att prokrastinera och fem råd för att inte göra det.

Prokrastinering, eller att skjuta upp saker, kan ha olika orsaker. Här är tre skäl till att människor ofta prokrastinerar:

1. Överväldigande uppgifter: Om en uppgift känns för stor eller överväldigande kan det vara lättare att skjuta upp den än att börja. Det kan vara svårt att veta var man ska börja eller hur man ska hantera hela arbetsbördan.

2. Perfektionism Rädsla för att inte göra saker perfekt kan leda till prokrastinering. Tanken på att göra misstag eller inte leva upp till höga standarder kan vara paralyserande.

3. Brist på motivation eller intresse: Om en uppgift känns tråkig, onödig eller irrelevant kan det vara svårt att motivera sig att ta itu med den.

Här är fem råd för att hjälpa till att bekämpa prokrastinering:

1. Dela upp uppgiften: Genom att bryta ner en stor uppgift i mindre, mer hanterbara delar kan det kännas mindre överväldigande och enklare att komma igång.

2. Sätt upp tydliga mål: Att ha klara mål kan ge riktning och motivation. Se till att dina mål är Specifika, Mätbara, Uppnåeliga, Relevanta och Tidsbegränsade (SMART).

3. Skapa en rutin: Genom att skapa och hålla fast vid en daglig rutin kan du hjälpa till att skapa vanor som gör att du regelbundet arbetar på dina uppgifter.

4. Fokusera på processen, inte på perfektion: Acceptera att misstag är en del av inlärningsprocessen och att det är okej att inte vara perfekt. Fokusera på att göra framsteg, inte på att uppnå perfektion.

5. Använd belöningar: Ge dig själv en belöning när du fullföljer en uppgift eller når ett delmål. Det kan ge motivation och göra processen mer njutbar.

Fråga 2: Vad är bra med att prokrastinera?

Medan prokrastinering ofta ses som något negativt, kan det faktiskt finnas några fördelar i vissa situationer. Här är några möjliga positiva aspekter av prokrastinering:

1. Tid för kreativitet och reflektion: Genom att skjuta upp beslut eller uppgifter kan du ge ditt undermedvetna mer tid att bearbeta problem och komma med kreativa lösningar.

2. Prioritering: När du skjuter upp uppgifter kan det hjälpa dig att inse vilka uppgifter som verkligen är viktiga och vilka som kanske inte kräver din omedelbara uppmärksamhet.

3. Mindre stress: Ibland kan du behöva en paus för att hantera stress, och prokrastinering kan ge dig den nödvändiga tiden att koppla av och återhämta dig.

4. Förbättrad effektivitet: Vissa människor fungerar bäst under press och kan upptäcka att de arbetar mer effektivt och produktivt när de har en tidsfrist som snabbt närmar sig.

5. Bättre beslutsfattande: Ibland, genom att skjuta upp ett beslut, kan ytterligare information komma fram som kan påverka slutresultatet positivt.

Skribent

Svar via ChatGPT-4 23.07.25 (version 23.07.20). Accepterat och något förkortat av redaktionen i BiBB®

Publicerades: 2023.07.25
Uppdaterades: ....


3 Notis

Prokrastinering som kan kräva behandling

Forskare från olika områden har under lång tid studerat prokrastinering och bland annat försökt hitta metoder för att skilja mellan en "vardaglig" uppskjutandeproblematik och sådan som kan kräva behandling och stöd.

Det finns mångårig forskning om studenters och akademikers frekventa prokrastineringsproblem. En studie av Rozental et. al.ꜜ har undersökt just detta. Då studien publicerades 2022 finns en aktuell litteraturlista.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.07.25
Uppdaterades: ....

Hälsa och livsstilLista på eventuellt nya ORD i BiBB.
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®