OSINT

Svar 1 Notis ⇒ Tema: Ryssland-Ukraina

open source intelligence - OSINT
remix Johan Schlasberg

OSINT är en akronym ORD för Open source intelligence och är ett fenomen, en aktivitet, som ökat väsentligt i omfattning genom den digitala revolutionen. Fartyg och flyg har transpondrar, som om de inte mot reglerna stängts av, utvisar var dessa objekt finns. Vem som helst kan via appar följa deras rörelser i realtid.

OSINT är i grunden en legal verksamhet med dataanalys via till exempel geolokalisering, mönsteranalys, scanning av sociala media, analyser av import- exportdata och analyser via satellitdata med mera.

I Svar 2: AI-svar om vad OSINT är.   Svar 3: jämförelse med termen Business Intelligence (BI) i näringslivet.

I analyser av Rysslands angreppskrig mot Ukraina (och indirekt övriga Europa) används OSINT av bland andra Bellingcat ORD.

Ordet spionage har i den vardagliga debatten en övervikt mot det hemlighetsfulla, illegala och sådant som Mata Hari och James Bond gjorde. Sådant förekommer självklart men OSINT ger både ett kvantitativt ramverk för underrättelse-verksamhet och en serie aktualiteter. Riktiga spioner är dyra att utbilda och "underhålla" medan flertalet metoder för OSINT är billiga.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg, grundare av BiBB®

Publicerades: 2023.05.12   
Uppdaterad senast: 3 augusti 2023.


Svar 2 AI

Fråga: Vad är OSINT

OSINT står för "Open Source Intelligence". Det är en term som används inom underrättelseinsamling för att beskriva information som är fritt tillgänglig och kan samlas in från öppna källor. Dessa källor kan innefatta media (t.ex. tidningar, radio, TV, webbplatser), offentliga data (t.ex. regeringsrapporter, officiella datautgåvor), professionella och akademiska publikationer (t.ex. akademiska tidskrifter, konferenser, avhandlingar), och mer.

I dagens digitala värld kan OSINT också innefatta data som samlas in från sociala medier, offentliga databaser, webbforum, och andra digitala plattformar. OSINT används inom en rad olika fält, från lagföring och brottsbekämpning till företagssäkerhet och marknadsanalys.

Det är viktigt att notera att även om OSINT-informationskällor är öppna och tillgängliga för allmänheten, kräver insamling, analys och användning av denna information fortfarande kompetens och kunskap. Detta beror på mängden data som finns tillgänglig, och på behovet av att kunna identifiera relevant information, säkerställa dess noggrannhet och tillämplighet, och tolka den i rätt sammanhang.

Skribent

Svar via ChatGPT-4 (version 3 maj 23) 23.05.11 . Accepterat av redaktionen i BiBB®

Publicerades: 2023.05.12   Uppdaterad senast: 12 maj 2023


Svar 3 Notis

Business Intelligence

I näringslivet använder man begreppet Business Intelligence (BI) ↓ för att beteckna det som i militära sammanhang kallas för OSINT.

Business Intelligence är en växande aktivitet i företagens omvärlds- och konkurrentanalyser.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg, grundare av BiBB®

Publicerades: 2023.05.12   
Uppdaterad senast: 12 maj 2023. Vänligen kontakta BiBB om ORD som kan behöva uppdateras och andra synpunkter.You know a lot, we may add a little®