Open Access

Svar 1: Story
Tema: EkonomiTema: Universitet och utbildning

Open Access - Öppen tillgång
Tillgång?J.S.

Open Access (OA) är en sammanfattande beteckning på vetenskapliga artiklar som är fritt läsbara för alla med tillgång till internet. På svenska kallas OA ibland för Öppen tillgångꜜ. Här använder vi genomgående förkortningen OA då flertalet vetenskapliga artiklar är på engelska, även minst 90% av de som publiceras av svenska forskare. OA och OA-artikel är en för många akademiker känd akronymORD och en förkortning som nog har störst potential att bli känd även utanför akademien. Många skulle nog undra om man refererade till en ÖT-artikel.

Svar 2↓ Vem betalar för OA-artiklar och hur ser de stora förlagen på OA-publicering?   Svar 3↓ Open Access och uppslagsverket BiBB, ett av fyra möjliga svar i ett ORD.

I Sverige har Bibsamkonsortiet statens uppdragꜜ att verka för OA-publicering. På deras hemsida finns bra information både om hur Bibsam verkar för OA-publicering och ett flertal verktyg för att hitta OA-artiklar. Fritt användbara Unpaywallꜜ är en extension till Chrome och Firefox som ger fri tillgång att söka bland och läsa cirka 50 miljoner OA-artiklar. Nya riktlinjer för Öppen vetenskap antogs i början av 2024.

Öppen vetenskap är i hög grad en global fråga. Nu har även Sverige, i linje med Unescos rekommendation, tagit fram nationella riktlinjer.

Med riktlinjerna tar Sverige ett viktigt steg mot att ytterligare främja öppen vetenskap. Öppenhet och transparens stärker den vetenskapliga kvaliteten och förtroendet för forskningen. Möjligheten att reproducera, kritiskt granska och ta del av forskning blir större, säger Karin Grönvall, riksbibliotekarie. (Bibsamkonsortiet)

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2024.02.20   Uppdaterad senast: 20 februari 2024Föreslå ett helt nytt ORD som kan passa i uppslagsverket BiBB®


Svar 2: Story

Open Access och de kommersiella vetenskapsförlagen.

Allt fler Open Access artiklar (fri) i vetenskapliga tidskrifter finns på sajter där flertalet artiklar är bakom en betalvägg (locked). Författarna eller deras forskningsfinansiärer av dessa vetenskapliga artiklar har betalat de kommersiella förlagen allt mellan några tusen SEK till närmare en miljon SEK (Nature) för att en artikel också ska vara läsbar för alla (OA).

De stora förlagen av vetenskapliga artiklar och böcker - som Elsevierꜜ gör stora och ökande vinster.

Moderbolagets vetenskapliga, tekniska och medicinska enhet, som inkluderar Elsevier, gjorde en justerad rörelsevinst på 1,17 miljarder pund på intäkter på 3,06 miljarder pund, med en marginal på 38 procent. Denna vinst var 6 procent högre än 2022, eller 3 procent justerat för valutaförändringar.

'Primärforskning inom akademiska och statliga segment, som representerar cirka 45 procent av [STM] divisionsintäkter, fortsätter att drivas av volymtillväxt", rapporterade företaget den 15 februari. "Artikelinskickningar återgick till stark tillväxt, med betalning för att publicera artiklar med öppen tillgång fortsatte att växa särskilt starkt' (Ibid.) Original

Exemplet visar tydligt att Akademin i en vid mening har två stora utmaningar: den ena att forskningen ska kunna läsas fritt av allt fler - OA - och den andra hur kostnaderna för detta ska minska.

Förlagen har idag traditionsenliga abonnemangsintäkter från forskningsbibliotek och andra kunder och har tack vare OA-rörelsen kunnat lägga till en ökande intäktsström via det som kallas Article Processing Charges (APC). Denna situation är beskriven av många, ett exempel är en bloggpost med flera referenser av forskaren S. Khoo som framför att OA kommer att öka förlagens vinsterꜜ.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2024.02.20   Uppdaterad senast: 20 februari 2024


Svar 3: Story

Open access och uppslagsverket BiBB

Som beskriv i BiBBs modell för ORD kan varje ORD ha ett eller flera svar i kategorierna Story, AI, Notis och OA-artiklar. Svar i den fjärde kategorin baseras alltid på en eller flera vetenskapliga artiklar som är publicerade med Open Access.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2024.02.20   Uppdaterad senast: 20 februari 2024You know a lot, we may add a little®