NFT Non-fungible token

SVAR 1 [Ai]

Non-fungible tokens (NFT) är unika digitala tillgångar som är kopplade till en specifik unik digital tillgång, till exempel en digital bild, en digital ljudfil eller en digital video. NFT-er är ofta byggda på blockchain-teknologi och fungerar som en form av digitala ägandebevis, där varje NFT är unikt och kan inte bytas ut mot någon annan digital tillgång. NFT-er används ofta inom konstvärlden för att verifiera ägande till digitala konstverk, men kan också användas för att bevara unika digitala tillgångar av olika slag. NFT-er är en relativt ny teknik och användningsområdena är fortfarande under utveckling. (Ibid.) Original

Skribent

Både den svenska och engelska texten är genererad via ChatGPT 22.12.21. Och accepterad av redaktionen i BiBB

Publicerades: 2022.12.21   
Uppdaterad senast: 28 december 2022


SVAR 2 [Notis]

Referenser
Skribent

Redaktionen i BiBB

Publicerades: 2022.12.21   
Uppdaterad senast: 28 december 2022 Upptäck fler ORD.      Dina synpunkter är välkomna. Sänd SMS till 070 576 20 15 eller mejla.