Newsance

1 Story

newsance = news + nuisance
Från news till newsanceJ.S.

Newsance betyder att man får så mycket nyheter så ofta att de blir störande. Inte på grund av sitt innehåll utan på grund av sin "oupphörlighet". Newsance är ett sammansatt ord ett så kallat TeleskopordORD (kallas "blends" på engelska) av delarna news och nuisance. Begreppet Newsance myntades av Johan Schlasberg för flera år sedan men har inte publicerats förrän nu.

Svar 2 AI-dialog om Newsance. Man kan nästan tro att man samtalar med en person. Svar 3 Om affärsmodellen bakom det enorma flödet av nyheter.

Nuisanceꜜ kan sammanfattas till att beteckna något som stör. Eller någon som är ett uppträder störande. I en artikel i The Guardian beskriver sig dåvarande prins Charles som I'm a bloody nuisance on green issues för de som upprörs över hans mijöengagemang. Ordet har ett latinskt ursprung - [nocere = skada] - och kom till engelskan via franska nuisanceꜜ

Det kommer fram allt mer forskning om effekterna av "media overload": ett exempel är artikeln Media overload is hurting our mental healthꜜ. I det sammanhanget är "too much news" en del i problematiken.

Att vi behöver röra oss fysiskt för att bevara och stärka vår hälsa är fullständigt klart och klarlagt. Hur vi ska stärka vår mentala hälsa i ett bombardemang av digitala nyheter, mediafrestelser och ständiga uppdateringar är utmaningar av dignitet.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2023.12.17

Uppdaterades: ....


2 AI-dialog

Fråga 1: What do you make of the neologism: newsance?

Ah, "newsance" is a clever blend of "news" and "nuisance," isn't it? It sounds like a term people might use to express their frustration with the constant barrage of overwhelming or bothersome news. How about we make our own definition? Newsance: the exasperating feeling when headlines just won't give you a break..

Fråga 2: Thanks, you are correct. But it also IMHO contains an element of perhaps undesired addiction to getting news round the clock.

Absolutely, that's a keen observation. The constant stream of news can indeed become addictive, fueling a desire for the latest updates and information. It's a double-edged sword, as staying informed is crucial, but too much can tip the balance into an overwhelming or even unhealthy habit. Newsance captures that sense of both nuisance and the potential downside of an incessant need for news. Quite the insightful term!

Skribent

Svaret via ChatGPT-3.5 (23.12.16) Accepterat av redaktionen i BiBB.

Publicerades: 2023.12.17
Uppdaterades: ....


3 Story

Nyhetsflöde som affärsmodell

Frågorna om hur mycket information som är ett, illusoriskt, lagom kan diskuteras från flera olika utgångspunkter. Ur ett demokratiskt perspektiv är det lätt att säga att ju fler som vet mer desto mer stärker detta demokratin. Men om man jämför detta med människors olika verkligheter framträder helt andra bilder.

Debattartiklarꜜ även i de viktigaste samhällsfrågorna är oftast inlåsta bakom en betalvägg. Alla tidningar ägnar sig åt rubriker som kan kallas Klickbeteꜜ. Det triviala och dagsdramatiska är mycket starka konkurrenter till förståelse, eftertanke och bildning.

För att vi ska lockas läsa än mer nyheter kan du prenumerera på att nyheter automatiskt dyker upp i din mobil (push technologies), nyhetsbrev inom både bredare och smalare områden lockar till mer läsning. Akronymenꜜ FOMO = Fear Of Missing Out betecknar din rädsla att gå miste om något.

Man kan beskriva vårt förhållande till nyhetsflödet som ett beroende. Ett slags sockersug som det kan ta tid att balansera. Det är inte ovanligt att det uppkommer en känsla av abstinensbesvär om man drar ner på sitt inflöde av nyheter och uppdateringar.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.12.17
Uppdaterades: ....

Kontroversiella ORD Media Nyord

     Lista på eventuellt nya ORD i BiBB.  
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®