Neologism

1 Story 1 TEMAꜜ

En Neologism - ett nyord - är ett nybildat ord eller uttryck, en språklig nybildning. Flödet av neologismer har ökat väsentligt och kan ses som mångas försök att fånga upp företeelser och händelser i samtiden. Saker och ting behöver ofta nya ord och uttryck för att - på ett kort sätt - kommunicera med andra. Som många språkvetare säger: språk ät i ständig rörelse.

Starka aktörer i samhälle och media har större möjligheter att skapa neologismer som sprider sig och används av många. Många neologismer skapas i "subkulturer" och ett lägre antal assimileras i bredare kretsar.

SVAR 2: Forskning och litteraturlista om neologismer. Om neologismer i engelska språket   SVAR 3: AI-svar om neologismer.

Neologismer kan skapas på flera olika sätt där så kallade teleskopordꜜ ORD är ett. I svenska skapas neologismer ofta i form av engelska låneord som ibland får svensk böjning och som anglicismerꜜ ORD. Engelskans influens för neologismer är stor via dataspel, bloggar, Instagram, TikTok, filmer och allmän digitalisering.

I engelska Wikipediaꜜ finns bra beskrivningar av ordets historik och språksociala funktion.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2023.10.11

Uppdaterades: ....3


2 Story

På startsidan för tjänsten Language Monitorꜜ kan man skriva in valfritt ord och få svar på i vilka digitala lexikon man kan läsa mer om ordet. Testa till exempel med Neologism.

I en artikel i The Guardianꜜ sägs att om det är cirka 1.000 nya ord som etableras varje år i engelska språket är det omkring 5.000 nya ord som förblir ganska perifera. Artikeln listar några faktorer som driver fram neologismer där författaren visar att även faktorerna har sina trender. Dagens vanligaste drivkraft sägs var "portmanteaus" som språkvetare kallar "blends" - se teleskopordꜜ ORD.

Shakespeare var en flitig producent av neologismer (t ex. critic, swagger, lonely och hint) - minst 500 - men man vet inte vilka han själv skapade och vilka som fanns i tiden.

I en aktuell artikel i facktidskriften Languagesꜜ finns en omfattande litteraturlista om neologismer.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.10.11
Uppdaterades: ....


3 AI

Fråga: Vad är en neologism?

En neologism är ett nytt ord, uttryck eller term som skapats för att beskriva eller beteckna något som tidigare inte hade ett etablerat namn eller en specifik term. Neologismer kan komma till på olika sätt, inklusive genom att kombinera befintliga ord, anpassa ord från andra språk, eller skapa helt nya ord baserat på behovet att beskriva nya idéer, fenomen eller teknologier.

Neologismer är en naturlig del av språkets utveckling och uppstår ofta när samhället och teknologin utvecklas och nya koncept och begrepp uppstår. Många neologismer blir så småningom en del av det etablerade språket om de används och accepteras av tillräckligt många människor över tid.

Exempel på neologismer inkluderar ord som "blogg" (från "webblogg"), "internet" (från "interconnected networks"), och "selfie" (från "self-portrait"). Dessa ord skapades för att beskriva nya företeelser och idéer som uppkommit med framväxten av internet och digital teknik..

Skribent

Svar via ChatGPT-4 (version 25 sept. 23) 23.10.11 Accepterat av redaktionen i BiBB®

Publicerades: 2023.10.11
Uppdaterades: ....

SpråkfrågorLista på eventuellt nya ORD i BiBB.
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®