Naturgas som vapen

1 Story

diagram över gaspriset de senaste fem åren
Gaspriset de senaste fem årenTradingview.com

Diagrammetꜜ över de senaste fem årens pris på naturgas i USA - se diagram för gaspriset i Europaꜜ - är en statistisk referens till kärnan i detta ORD. Priset per kubikmeter (cirka 2.600 USD) gas är när detta ORD publiceras på ungefär samma nivå som i mars 2021. Det syns en tydligt förhöjd nivå som sammanfaller med inledningen av Rysslands anfallskrig mot Ukraina men effekten har avklingat i takt med intensiva och framgångsrika ansträngningar att hitta andra gasleverantörer för de volymer gas som många länder tidigare köpte från Ryssland. Det finns självklart andra faktorer (t ex väder) som påverkar gaspriserna.

En råvara är normalt inget vapen. Att Sverige skulle kunna använda landets skogar, gruvor och vattenkraft som vapen för att pressa andra länder till politiska eftergifter är minst sagt långsökt. Råolja har en annan karaktär, den har en geopolitisk dimension. Naturgas kan användas som vapen - av vissa i vissa lägen. Norge har både olja och gas men använder såvitt känt inte dessa tillgångar för att få andra fördelar utöver mer pengar till statskassan, som i sin tur kan användas för industriell utveckling med mera.

Svar 2 Fakta om gas och gaspriser. Svar 3 Om den förändrade synen på (handel med) Ryssland.

På engelska finns verbet "weaponize" för att beskriva att något - i detta fall gas - kan användas som vapen. The Economist och Financial Times har publicerat flera artiklar om hur Ryssland använder sin gas(export) som vapen.

För att gas ska kunna bli ett vapen av betydelse krävs en långsiktig strategi och en analys av situationen "man" vill påverka. Här finns två konkurrerande strategier som bägge har haft sina förespråkare.

Angela Merkel, förbundskansler i Tyskland 2005-2021, representerade en strategi visavi Ryssland som i korthet gick ut på att samverkan via handel skapade så stora ömsesidiga fördelar att detta minskade de säkerhetspolitiska riskerna. Det vore ekonomiskt så kostsamt för Ryssland att agera politiskt (militärt) att den stora handelsvolymen i sig gav en strategisk trygghet. Vem skulle Tyskland upprusta mot när den ende potentielle fienden var en stor handelspartner?

De som har pekat på farorna med ett så omfattande beroende - för Tyskland - av rysk gas och olja har fått till svar att landets "Ostpolitik" har varit mycket framgångsrik och att det inte fanns några tecken på allvarliga problem.

Ett radikalt strategiskifteꜜ aviserades av Tysklands nye förbundskansler Olaf Scholz i februari 2022 då han i sitt jungfrutal sade att Tyskland ska investera 100 miljarder euro för att upprusta sin militära styrka.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2023.05.23

Uppdaterades: 2023.09.20


2 Notis

Naturgas - ibland kallad fossilgas - är en ändlig resurs om vars ursprung man förslagsvis kan läsa om i Wikipedia. Citatet nedan är från svenska Wikipediaꜜ.

Idag står fossilgas för en fjärdedel av världens energiförsörjning. 2017 stod naturgas och stadsgas för omkring två procent av den svenska energitillförseln.[3] Den fossilgas som används i Sverige har framför allt kommit från Gasfältet Tyra i den danska delen av Nordsjön. Åren 2019–2023 dansk och svensk gas närmast från Tyskland, under en period när Tyra renoveras

EU har en omfattande sajt om gas som rekommenderas för aktuell statistik, nyheter och artiklar. Ur svensk synvinkel kan man bland annat notera.

Household gas prices in the EU were highest in Sweden (€0.2751 per KWh) and lowest in Hungary (€0.0349 per KWh) in the second half of 2022.

Gaspriser i Europa

Grafen visar gaspriserna i Europa under de senaste fem åren. Att Rysslands angreppskrig på Ukraina - och indirekt Europa - har påverkt gaspriserna är lätt att se. Detta har i sin tur pressat upp inflationen och det har få undgått att drabbas av. För andra tidsperspektiv och dagsaktuella data klicka på diagrammet eller länken nedanꜜ. Öppnas i nytt fönster.

diagram över gaspriset i Europa

Gaspriser i Europa räknat i EUR/MWh.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.05.23
Uppdaterades: ....


3 Story

Om den förändrade synen på (handel med) Ryssland

Titeln Russia is using energy as a weapon på en artikel i The Economistꜜ går inte att misstolka. Artikeln analyserar hur kalla vintrar påverkar (läs ökar) antalet dödsfall. Således fanns det en väsentlig risk att antalet dödsfall skulle öka i Tyskland och andra länder om gasleveranserna från Ryssland - hastigt - skulle minska kraftigt eller upphöra. Till dessa konsekvenser kan fogas avsevärda störningar i industrin. Kort omställningstid ökar vapnets effektivitet.

Efterklokhet är ofta enklare än att långt tidigare se och värdera strategiska val. Inte sällan krävs en tydlig kris för att övertyga tillräckligt många beslutsfattare - och allmänhet - om nödvändigheten av en radikal kursändring. Rysslands angreppskrig mot Ukraina och Rysslands användning av sin energiexport som vapen mot Europa har dock för alltid förändrat synen i Väst visavi Ryssland.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.05.23
Uppdaterades: 2023.05.24

Ryssland-Ukraina

     Lista på eventuellt nya ORD i BiBB.  
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®