Myopisk

Svar 1: Story
Tema: EkonomiTema: Hälsa och livsstil

Myopi och myopisk
Myopi och myopiskFig. J.S.

Myopisk har två olika betydelser och användningsområden. Ordets ursprung är det medicinska myopi som betyder närsynthet och handlar om ögat och dess funktion. Att sägas ha ett myopiskt synsätt betyder att "man" har ett alltför snävt - och ofta kortsiktigt - sätt att se en situation.

Svar 2↓ Om myopisk inom ekonomi och debatt. Exempel från en klassisk text i ekonomi och ett aktuellt om gruvföretaget LKABs strategi.

Figuren indikerar bägge betydelserna. Ibland behöver man leta under mer än en lampa och även utanför en lyktrads sken. I uppslagsverket Merriam-Webster finns några exempelꜜ på användningen av myopisk. Ordet är belagt sedan 1800-talet och kommer av grekiska 'myōps', från myein ("att stänga") och ōps ("öga").

Den medicinska området för ögon och ögonsjukdomar heter Oftalmologiꜜ.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2024.02.10   Uppdaterad senast: 10 februari 2024Föreslå ett helt nytt ORD som kan passa i uppslagsverket BiBB®


Svar 2: Story

Myopisk inom ekonomi och debatt

1960 publicerade professor Theodore Levitt en numera klassisk artikel om Marketing myopiaꜜ där han med flera exempel kritiserade företag och företagsledare för att vara så centrerade på sin egen verksamhet att de inte tillräckligt beaktade större perspektiv. Levitt ansåg att denna myopi var både en intellektuell oförmåga och ett hot mot verksamheten.

Ibland ser man ordet myopi även i dagspress där ett aktuellt exempel är en artikel i Svenska Dagbladetꜜ där ordet myopisk används i en kritisk betydelse.

I Skandinaviska Policyinstitutets rapport beskriver nationalekonomen David Sundén träffande LKAB:s strategi som ”myopisk”, det vill säga närsynt. När företaget beslutade om det man själv kallar den största omställningen i sin 130-åriga historia tycks man ha bortsett från sin egen inverkan på elpriset. Och hur det i sin tur påverkar sannolikheten för att vägvalet leder mot katastrof, såväl för företaget som för skattebetalarna. (P. Wennblad, SvD)

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2024.02.10   Uppdaterad senast: 10 februari 2024You know a lot, we may add a little®