Metafor

Svar 1: Notis TEMA: Språkfrågor Tema: Ekonomi

En metafor är en enkel språklig bild som säger att A är som B. Någon är snabb som en vessla, stark som en björn, havet är blankt som en spegel, han kom som ett yrväder och Donald Trump ljuger som en häst travar.

Svar 2↓ Om en inom affärsvärlden spridd metafor om framgång.   Svar 3↓ AI-svar, tre exempel på metaforer inom områdena affärsvärld och internationell politik

Metaforer kan vara kontroversiella och inte delas av alla. Metaforer är vanliga i poesi och har där ett varierande värde då "tidens tand" gnager även på dessa. Nya metaforer skapas hela tiden och de kan också ses som en förkortning för att snabbt förmedla en åsikt, ett omdöme eller känsla. Metaforer som kallnat har blivit som klichéer.

Språkforskare inom bland annat kognitiv logistik är mycket intresserade av metaforernas roll som ett retoriskt verktyg och koncept för hur vårt språk uppstår och utvecklas. Men även psykologer, statsvetare och andra studerar metaforer.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.08.23   Uppdaterad senast: 7 september 2023Föreslå ett helt nytt ORD som kan passa i uppslagsverket BiBB®


Svar 2: Story

Exempel från näringslivet

2004 publicerade två franska managementprofessorer en bok 'Blue Ocean Strategy' som blev en global succé med omkring fyra miljoner sålda exemplar och blev början till en ny produkt för många konsulter och utbildare.

Metaforen är enkel. Konkurrensen beskrivs som en "Röd ocean" och i den är det svårt att tjäna pengar. MEN, i en "Blå ocean" är målet att utveckla produkter och tjänster med så hög unikitet att det är svårt för andra att imitera och följa efter. Denna strategi utlovas ge högre lönsamhet än att simma i en röd ocean.

I Blue Ocean Strategy, ORD framförs att metaforen är missvisande och borde ersättas av en annan metafor - en Green Island Strategy, ORD.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.08.23   Uppdaterad senast: 15 februari 2024


Svar 3: AI

Fråga 1: Ge tre exempel på metaforer i affärslivet.

1. Öppna dörren till möjligheter: Denna metafor används för att beskriva att ta initiativ eller genomföra åtgärder som öppnar upp nya affärsmöjligheter. Liksom när man öppnar en dörr fysiskt, öppnar man genom sina handlingar upp för nya möjligheter att utforska och dra nytta av.

2. Kasta in handduken: Att "kasta in handduken" innebär att ge upp eller sluta kämpa för något. Det används inom affärsvärlden för att beskriva när någon avslutar ett projekt eller en satsning på grund av svårigheter eller motgångar.

3. På samma sida av bordet: Denna metafor syftar på när två parter samarbetar eller är överens om något. Att vara "på samma sida av bordet" indikerar att båda parter har gemensamma intressen och arbetar tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål.

Dessa metaforer används ofta för att förmedla komplexa affärskoncept på ett mer lättförståeligt sätt och för att ge en visuell representation av olika situationer inom affärsvärlden.

Fråga 2: Ge tre exmpel på tre metafor i internationell politik.

Absolut, här är tre exempel på metaforer som används inom internationell politik:

1. Kalla kriget: Denna metafor beskriver den geopolitiska spänningen och rivaliteten mellan de två supermakterna, USA och Sovjetunionen, under perioden efter andra världskriget fram till 1991. Termen "kalla" syftar på att det inte var en öppen militär konflikt mellan de två länderna, men spänningen och den ideologiska rivaliteten var påtaglig.

2. Mjuk makt: Begreppet "mjuk makt" används för att beskriva en nations förmåga att påverka andra länders beteenden och ageranden genom icke-militära och icke-ekonomiska medel, såsom kultur, diplomati och värderingar. Detta liknar idén om att övertyga och påverka snarare än att tvinga eller hota.

3. Isärdrivande krafter: Denna metafor syftar på faktorer eller händelser som splittrar eller fragmenterar en nation eller en grupp av nationer. Det kan inkludera etniska, religiösa eller politiska spänningar som kan leda till en uppdelning eller konflikt. Termen "isärdrivande" illustrerar idén om att krafterna skapar avstånd mellan olika delar.

Dessa metaforer hjälper till att förklara och förenkla komplexa politiska dynamiker och händelser inom den internationella politiken.

Skribent

Svar via ChatGPT-4 (version 3 aug. 23) 23.08.22 . Accepterat av redaktionen i BiBB®

Publicerades: 2023.08.23   Uppdaterad senast: 23 augusti 2023You know a lot, we may add a little®