Maskirovka

1 Notis

Maskirovka (ryska: маскировка = förklädnad) är en sedan början av 1900-talet en etablerad militär strategi och doktrin i Ryssland. I "Soviet Military Encyclopedia" från 1944 beskrevs maskirovka som ...

... medel för att säkra stridsoperationer och styrkornas dagliga verksamhet; en komplexitet av åtgärder, inriktade på att vilseleda fienden när det gäller närvaro och disposition av styrkor. (Wikipediaꜜ).

Begreppet maskirovka är ingen rysk uppfinning utan kan bland annat spåras till det klassiska verket THe Art of War av den kinesiske militärstrategen Sun Tsu några hundra år före Kristus. Artikeln om maskirovka i engelska Wikipediaꜜ beskriver hur begreppet har utvecklats genom decennierna och ger flera exempel på hur Ryssland tillämpat doktrinen bland annat vid slaget om Stalingrad under andra världskriget, slaget vid Kursk 1943, Kubakrisen 1960 och annekterandet av Krim (Krym) 2014. Artikeln har ett stort antal referenser.

Maskirovka var en mycket central strategisk komponent inför anfallskriget mot Ukraina den 24 februari 2022. Flera kommentatorer har framfört att många ledare och andra i Väst inte tillräckligt väl förstått Putins och den ryska regeringens systematiska maskirovkastrategier.

Skribent

Johan Schlasberg. (JS har bl a studerat fredsforskning för professor Johan Galtung i Oslo)

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2023.02.15

Uppdaterades: 2023.08.04


2 Notis

Försvarshögskolan i Sverige har publicerat flera studier på svenska om maskirovka och sovjetisk militär vilseledning. I ett verk som kallas klassiskt av senare författare gör Lars Ulfvingꜜ i prologen i sin bok den intressanta och viktiga distinktionen mellan att segra och besegra.

Den krigiska delen av historien känner många segrare. Men de största vinsterna har inte gjorts av de som segrat utan av de som besegrat. För att segra krävs strid, så inte för att besegra.
I Österlandet har kanske vilseledning spelat den största rollen i det strategiska tänkandet, där det ansågs viktigare att besegra en motståndare än att segra över honom i krig.

Ulfving skriver vidare att maskirovka blivit en närmast överordnad kraft i den ryska politiska och militära doktrinen. Han gör också en observation som är kusligt aktuell i Rysslands angreppskrig mot Ukraina ...

... Det var då, åtminstone tidvis, minst lika viktigt att vilseleda de egna som motståndarna och omvärlden

I en gästledare i SvD den 13 februari 2023 skriver Bo Hugemarkꜜ överste och säkerhetspolitisk kommentator samt f d chef för Militärhistoriska avdelningen vid Militärhögskolan.

Raden av västliga överseenden och accepteranden kan göra lång: Tjetjenien-krigen, Beslan, Putins aggressiva Münchental 2007, Natos Bukarest-möte 2008 då Georgien och Ukraina förvägrades medlemskap, det lama svaret på Georgien-kriget 2008, Obamas ”reset-möte” med Putin 2010, svaga reaktioner vid annekteringen av Krim, Minsk-avtalen efter Rysslands invasion i Donbass, vägran att förse Ukraina med vapen för att freda sitt territorium. Den bisarre Donald Trumps märkliga mellanhavanden med Putin faller i en särskild kategori.
Och som högtidlig final: raden av löjeväckande förhandlingar med Macron med flera vid det långa bordet strax före krigsutbrottet.

Gustav Sundvik har i sin utbildning på Försvarshögskolan skrivit en uppsats Maskirovka – Vad tror vi egentligen att det är?ꜜ där han presenterar kunskapsläget om maskirovka ur ett internationellt och svenskt perspektiv. Han lyfter fram att det finns olika tolkningar av begreppet, att en del framställningar är mer principiella än kontextuella och att tidpunkten när olika texter om maskirovka författats kan ha betydelse för definitioner och framställning. Hans uppsats förstärker intrycket att maskirovka är en mycket komplex helhet med många komponenter och där dagens informationsteknologier och informationsteorier kommit att spela en allt större roll.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.02.15
Uppdaterades: ....

Ryssland-Ukraina

     Lista på eventuellt nya ORD i BiBB.  
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®