MAGA

1 Story

MAGA är slogan i USA som blivit ett socialt och politiskt kodord för anhängare till expresidenten Donald Trump. Från mer liberalt håll ses "the MAGA crowd" som en grupp devota anhängare som hyllar i princip allt vad Trump gör och säger.

Svar 2 Vad säger de som röstar på Trump med MAGA? Om att ekonomiskt stödja Trump och MAGA

Som berättas i engelska Wikipediaꜜ var president Ronald Reagan en av de första att tala om "Make America Great Again". Trump och hans anhängare har gjort MAGA till ett internet MemeꜜORD, en slags förkortning med hög igenkänning för både anhängare och motståndare.

Många har ironiserat och skämtat om MAGA-sloganen.

Många i MAGA-gruppen kan närmast i sin syn på Donald Trump beskrivas som troende, en sekt. En artikel i Washington Postꜜ har rubriken 'This is why Trump supporters will believe absolutely anything'.

Den 21 april 2024ꜜ skriver Donald Trump på Truth Social ...

TRUTH SOCIAL IS MY VOICE, AND THE REAL VOICE OF AMERICA!!! MAGA2024!!! (Källa: Washington Post)

I samma artikel rapporteras att cirka 70% av de republikanska väljarna tror på Trumps lögnaktiga och helt odokumenterade påstående att det egentligen var Trump som vann presidentvalet 2020. Artikeln analyserar ett mycket stort antal av Trumps sociala media texter och kommenterar dessa utifrån ett sanningsperspektiv.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2024.04.15

Uppdaterades: 2024.04.22


2 Story

Vad säger de som röstar på Trump med MAGA?

Enligt en undersökning - se tabell via länkenꜜ - av den stora nyhetsbyrån Reuters från 2018 är det korta svaret: "Donald Trump". Ett längre svar är ...

En undersökning från Reuters/Ipsos frågade Trump-väljarna vad "Make America Great Again" (MAGA) betydde för dem. Medan de flesta Trump-väljare tror att "MAGA" betyder "starkare gränser" och en "bättre ekonomi", definierar de det också på en mängd andra sätt, inklusive att det helt enkelt betyder "Donald Trump." (Ibid.) Original

Sedan 2018 har polariseringen tilltagit i det amerikanska samhället och i amerikansk politik. Detta har medfört att ett stort antal frågor snabbt indelas i tecken på om man tillhör MAGA-gruppen eller någon annan. Inte sällan definieras någon annan inte som någon annan utan som "fienden".

Om att ekonomiskt stödja Trump och MAGA

Många MAGA-anhängare visar fysiskt att de är en del i MAGA-gruppen genom skyltar på sina hustomter, röda kepsar med "MAGA" med mera. Trump säljer numera också varumärkta produkter som skor och en speciell bibel.

Många MAGA-anhängare köper aktier i det i mars 2024 börsnoterade bolaget "Trump Media and Technology Group", med det övertydliga börsnamnet DTJ. Det är Trumps sociala mediaplattform Truth Socialꜜ som är den enda tillgången i det bolaget. Börskursen - kan följas via länken - har per mitten av april halverats sedan bolaget introducerades och flertalet professionella bedömare spår att raset kommer att fortsätta. Men för många inom MAGA-gruppen är det en markör av tro på Trump att köpa dessa aktier.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2024.04.15
Uppdaterades: ....

Kontroversiella ORD Om Konspirationsberättelser USA valåret 2024

     Lista på eventuellt nya ORD i BiBB.  
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®