Longitud

SVAR 1  Story

Longitud - Wikipedia commons
Longituder

En longitud eller en meridian är en linje genom polerna på jorden i östlig och västlig riktning. I centrum finns den så kallade nollmeridianen som går genom London och närmare bestämt Greenwich något öster om stadens centrum. Longituden anges som väster "W" eller öster "E" om denna nollmeridian. Till exempel ligger Stockholm ungefär på 59"N" breddgraden och longituden 18"E". Det finns flera fria tjänster på nätet där man kan få fram exakta värden för alla platser.

Greenwich
Royal Observatory

Att nollmeridianen sedan 1884 går genom Greenwich och det där belägna Royal Observatory är slutpunkten i en lång politisk strid. Så där 150 år e.Kr. placerade astronomen och kartografen Ptolemaios sin nollmeridian genom Kanarieöarna. Andra har senare placerat den i Azorerna, Rom, Köpenhamn, Paris med flera. Att nollmeridianen idag ligger i London är ett politiskt beslut och ett resultat av förhandlingar i dåtidens maktsituation.

För sjöfarare har det varit lätt att få veta ett fartygs breddgradsposition men att bestämma longituden var fram till slutet av 1700-talet ett mycket stort problem med många ödesdigra konsekvenser. Man testade en flertal sätt men utan större framgång och problemen blev så enorma att man i England 1714 beslutade om en "Longitude act" för att belöna den som hittade en säker lösning på problemet. Berättelsen om vem och hur Longitudproblemet ORD löstes är dramatisk.

Referenser
Skribent

Redaktionen i BiBB®

Publicerades: 2023.01.12   
Uppdaterad senast: 8 juli 2023Föreslå ett nytt ORD i uppslagsverket BiBB®.
250+ exempel.


SVAR 2  AI

Longitud är en måttenhet som används för att beskriva en plats på jorden. Longitud är den måttenhet som används för att mäta avståndet mellan olika platser på jorden, med utgångspunkt från nollmeridianen, som går genom det engelska observatoriet i Greenwich, London. Longituden mäts i grader, minuter och sekunder. En grad motsvarar 60 minuter, och en minut motsvarar 60 sekunder. Longituden används tillsammans med latitud, som är den måttenhet som används för att mäta avståndet mellan olika platser på jorden i norr-sydlig riktning. Tillsammans ger latitud och longitud information om exakt var en plats befinner sig på jorden.

Skribent

Svar via ChatGPT 23.01.09 och är accepterad av redaktionen i BiBB®. Viss språklig korrigering.

Publicerades: 2023.01.12   
Uppdaterad senast: 12 januari 2023You know a lot, we may add a little®