Kreationism

SVAR 1 [Ai]

Kreationism är en ideologi och en teori om hur världen och allt liv på jorden har skapats. Enligt kreationismen tror man att Gud skapade allt liv på jorden, inklusive människan, som det står beskrivet i bibliska skrifter, såsom Bibeln och Koranen. Denna teori motsätter sig teorin om evolution, som hävdar att allt liv på jorden har utvecklats genom naturliga processer över en lång period av tid. Kreationism är en ideologi som förekommer inom en del kristna och muslimska kretsar, men den är inte vetenskapligt accepterad inom modern biologi.

Skribent

Texten är genererad via ChatGPT 23.01.06 och är accepterad av redaktionen.

Publicerades: 2023.01.06   
Uppdaterad senast: 6 januari 2023


SVAR 2 [Notis]

Såväl svenska som engelska Wikipedia har omfattande artiklar om kreationism. I en tabell redovisas att det finns många olika och inbördes oförenliga former av kreationism. Företrädare för kreationism har i många länder - bland annat i USA - argumenterat för att denna ska undrvisas om i skolorna parallellt med evolutionsteorin. Frågan har varit föremål för ett flertal juridiska processer på alla nivåer.

'Intelligent design' ↓ kan sägas vara en ompaketerad pseudovetenskaplig form av kreationism.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg, redaktionen.

Publicerades: 2023.01.06   
Uppdaterad senast: 6 januari 2023


SVAR 3 [Story]

kreationism trend i USA

I USA görs sedan flera decennier regelbundna mätningar av hur många som tror på kreationism versus evolutionsteorin. Figuren härrör från en forskningsstudie av Miller et al. ↓ och visar att det över en lång tid är över 40% av amerikanarna som tror på någon form av kreationism.

Forskarna säger att Den offentliga acceptansen av evolutionen i USA är ett långvarigt problem. Med data från en serie nationella undersökningar som samlats in under de senaste 35 åren, finner vi att nivån på allmänhetens acceptans av evolutionen har ökat under det senaste decenniet efter minst två decennier där allmänhetens uppfattning varit nästan jämnt fördelad i frågan. (Källa: rapportens sammanfattning)

Analysföretaget Gallup gör regelbundna studier om kreationism. Artikeln "40% of Americans Believe in Creationism" ↓ redogör för att en grupp tror att detta skett under en period av 10.000 år med en grupp på 33% tror att Gud skapade människan på några miljoner år. 22% tror att detta skedde över flera miljoner år utan någon guds inblandning.

Undersökningar och forskning ställer också frågan om vilka faktorer som påverkar en person uppfattning om kreationism.

De med högskoleexamen är mycket mer benägna att tro på evolution än kreationism, medan motsatsen är sant för dem utan högskoleexamen. Men även bland vuxna med en högskoleexamen tror fler att Gud hade en roll i evolutionen än att den inträffade utan Gud. Original

Ett intressant område är vilka de samhälleliga, sociala, ekonomiska och politiska effekterna är eller kan bli i USA som en följd av den utbredda tron å kreationism?

// Kuriosa
Texten om kreationism i NE online (kontrollerat 23.01.06) är nästan identisk med texten i den 1993 tryckta utgåvan, (en mening har tillkommit). Detta visar bland annat vikten - och utmaningen - med uppdateringar i ett uppslagsverk. NE har inga externa länkar.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg, redaktionen.

Publicerades: 2023.01.06   
Uppdaterad senast: 6 januari 2023 Alla ORD.             Dina synpunkter är välkomna.