Kontrafaktisk historia

1 Story 1 TEMAꜜ

kontrafaktisk
J.S.

Det hörs på ordet: kontra det faktiska, mot det som inte är sant. Kontrafaktisk skulle kunna beteckna de budskap som Trump, Putin och den ryska nyhetsbyrån TASSꜜ ORD låter flöda i media men för den kategorin finns ord som "fake news", lögner och maskirovka ORD.

Kontrafaktisk historia eller kontrafaktisk historieskrivning är ett helt annat koncept och behandlar vad som kunde ha hänt i en förfluten tid OM en viss händelse, som inte skedde, hade inträffat. Om Hitler hade dött i sprängattentatetꜜ i tyskarnas högkvarter den 20 juli 1944. Hade då kriget tagit slut inom kort eller inte? Vad hade hänt om ...a, b, c eller d skett eller inte skett? Det är berättelser om det tänkbara, det mer eller mindre sannolika. Men inte sällan intressanta. Kontrafaktisk historia kan skrivas av många men befrämjar nog inte en akademisk karriär.

Flertalet historiker betraktar kontrafaktisk historia som kanske underhållande, men att den inte uppfyller kvalitetskraven i etablerad historisk forskning på grund av dess spekulativa natur. (en. Wikipediaꜜ) Original

Många historiker har skriver kontrafaktiska historier. Ett exempel är en antologiꜜ med nio kontrafaktiska essäer av svenska professionella historiker och en uppsatsꜜ av historieprofessorn Lars Müller. Den senare tar bland annat upp frågan om hur kontrafaktisk historia förhåller dig till historikers identitet.

För skönlitterära författare är historien en tablå, en väv, i vilken man kan spinna egna trådar och skapa något som kan kännas mer faktiskt än det som nog egentligen hände eller inte hände.

För historiker är det en strävan att söka det faktiska om än detta kan beskrivas på olika sätt. För tyvärr allt fler politiker och demagoger - ibland synonymer - är det faktiska något som ska bekämpas eller omformuleras i bestämda syften. De propagerar för en oärlig och vad man kan kalla en omvänd kontrafaktisk historieskrivning. Exempel är Putins tal om ett StorRysslands naturliga utbredning och rättigheter och hur högerpolitiker i USA förbjuder undervisning i skolor om slaveriets historia och dess strukturella innebörder och konsekvenser.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2023.09.03

Uppdaterades: ....

OdefinieratLista på eventuellt nya ORD i BiBB.
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®