Konspirationsaktivist

1 Story

En Konspirationsaktivist är en person som skapar eller systematiskt sprider konspirationsberättelser (konspirationsteorier) i (sociala) media. Ordet konspirationsaktivist är en NeologismꜜORD, ett Nyord som är ett alternativ till att kalla dessa personer för konspirationsteoretiker.

Svar 2 Om konspirationsberättelsers lönsamhet för individer, grupper och företag.

Många forskningsstudier har visat att det är mycket få personer som identifierar sig själv som konspirationsteoretiker. Detta kan troligen bero på att så väl i det allmänna samtalet som i forskning har ordet konspirationsteoretiker en tydlig negativ klang. Här kan man gå två vägar. Den ena är att försöka "göra" ordet mer neutralt vilket troligen kommer att ta lång tid, om det ens går. En annan lösning är att hävda att ordet har haft sin tid, något som drabbar många ord. Vi säger inte längre dårhus eller sinnessjukhus, vi säger inte heller piga eller dräng.

Då konspirationsteorier inte alls är av den karaktär som förknippas med vetenskapliga teorier och hypoteser finns det ingen anledning att fortsätta kalla konspirationsteorier för teorier utöver att ordet är allmänt vedertaget. Språkbruket kan anpassas till hur flertalet av konspirationsteorierna de facto skapas och används idag.

Ordet Konspirationsberättelseꜜ är en mer verklighetsnära beteckning för flertalet av de konspirationsteorier som idag pumpas ut i (sociala) media av makthavare av många sorter och slag.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2024.04.13

Uppdaterades: ....


2 Story

Om konspirationsberättelsers lönsamhet.

Konspirationsberättelserꜜ skapas och sprids inte i intressentneutrala tomrum. Flera kända "konspirationsteoretiker" i USA som Alex Jonesꜜ och den nyligen avlidne radioprataren Rush Limbaugh har tjänat åtskilliga miljoner på att sprida konspirationsberättelser. TV-kanalen Fox NewsORD är ett annat exempel på kommersiell spridning av konspirationsberättelser. Det kostade Fox News åtskilliga miljarder att ha spritt konspirationsberättelsen att rösträkningsföretaget Dominion Voting Systems hade manipulerat rösträkningen för att gynna Joe Biden.

Konspirationsberättelser kan också skapa ett stort politiskt kapital. Qanonrörelsen är ett bland ett stort antal exempel som direkt stöder det republikanska partiet och dess högerflygel i USA.

Expresidenten Donald Trump är ett tragiskt exempel på en konspirationsaktivist som regelbundet sprider konspirationsberättelser. Exempel: Att Trump egentligen vann valet 2020 "Stop the Steal" och att det är president Joe Biden som personligen ligger bakom de fyra åtal (med sammanlagt 96 åtalspunkter) som väckts mot honom.

En annan typ av vinst uppstår för de som tror på konspirationsberättelser utan att kunna kallas konspirationsaktivister. Man blir en av de som vet hur det egentligen är och får en grupptillhörighet med dess sekundärvinster. Trumps mest devota anhängare - the MAGA crowd - är en sådan grupp.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2024.04.13
Uppdaterades: ....

Kontroversiella ORD Nyord Om Konspirationsberättelser USA val 2024

     Lista på eventuellt nya ORD i BiBB.  
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®