Klickbete

1 AI

Fråga: vad är klickbete?

Klickbete (på engelska "clickbait") är en form av webbplats eller marknadsföringsinnehåll som är utformad för att locka användare att klicka på länkar eller annonser genom att använda sensationella, lockande eller överdrivna rubriker, bilder eller beskrivningar. Syftet med klickbete är ofta att öka trafiken till en webbplats eller att få användare att interagera med annonsinnehåll. Klickbete är ofta irriterande för användare eftersom det kan leda till irrelevant eller vilseledande innehåll, men det används fortfarande ofta som en taktik för att öka engagemang på nätet.

Svar 2 om lite "skruvad" rubriksättning för att locka läsare att klicka och läsa mer.

Skribent

Svar via ChatGPT-4 (version mars 23) 23.05.02. Accepterat av redaktionen i BiBB®

Publicerades: 2023.05.02
Uppdaterades: ....


2 Story

I en av referensernaꜜ (nr 12) i engelska Wikipedia heter det ...

Låt oss en gång för alla fastslå att: klickbete är den avsiktliga handlingen att lova för mycket eller på annat sätt förvränga - en rubrik, på sociala medier, i en bild eller någon kombination därav - vad du kommer att hitta när du läser en berättelse på webben. Original

Det anses ofta att en mediastrategi att ha rubriker over-promise and under-deliver visserligen kommer att leda till fler "klick" men att det på sikt skadar sajten eller publikationen.

En faktor är att rubriksättaren och textförfattaren inte sällan är olika personer. När framgång i en nätpublikation ofta mäts i hur många klick den får är frestelsen för överdrifter stor.

Gråzoner

Rubriken "De djärvaste klänningarna på Oscarsgalan" är ett typiskt klickbete för många. Men rubriken "Trump slår tillbaka mot porrstjärnan" eller "Hur sjuk är Putin?" eller "Har du denna dolda sjukdom" eller "Aktierna du bör dumpa snarast" är exempel på rubriksättning med tydliga inslag av (kryddad) marknadsföring som vi kan finna i de största svenska dagstidningarna.

Ingen organisation är immun mot att presentera rubriker i Gråzonen. Läsaren och betraktaren får lära sig graden av rimlighet mellan rubrik och innehåll beroende på sajten ifråga.

Rubriksättningen är ett viktig verktyg i kommunikationen och rimligt utformad är den upplysande, ibland underhållande och inte sällan en väg till relevant mervetande.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

BiBB.se

(bibb.se)
>Publicerades: 2023.05.02

Uppdaterades ....

Management Media

     Lista på eventuellt nya ORD i BiBB.  
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®