>

Jordskalv och krig

1 Open Access

map of war explosions
ExplosionerImage, artikel i Nature

Seismologiska data kan ge viktig information om platser och frekvenser av artilleribeskjutning och bombfällning.

Tidskriften Nature publicerade i augusti 2023 en artikel om användning av seismiska data för att identifiera ryska attacker i Ukrainaꜜ. Seismografiska data har länge använts för att mäta jordskalv och för att identifiera nukleära explosioner. Att använda seismiska vågor i en akut krigsmiljö är nytt och unikt.

Svar 2 Om seismiska vågor och Richterskalan. Jordskalv i Sverige. Om trovärdiga databaserade resultat i en krigszon.

I artikeln visar vi hur seismiska vågor som genereras av explosioner i norra Ukraina och registreras av ett lokalt nätverk av seismometrar kan användas för att automatiskt identifiera enskilda attacker i nära realtid, vilket ger en oöverträffad bild av en aktiv konfliktzon. Mellan februari och november 2022 observerade vi mer än 1 200 explosioner från provinserna Kiev, Zhytomyr och Chernihiv, vilket gav exakta ursprungstider, platser och magnituder. (Ibid.) Original

Studiens resultat visar ett väsentligt större antal explosioner än vad som tidigare redovisats och är enligt författarna ett viktigt underlag för att bedöma vidden av Rysslands brott mot internationell lag. Under rubriken "Supplementary information" finns bland annat en video som över ett antal dagar dynamiskt visar nedslagsplatserna.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2023.10.31

Uppdaterades: 2024.02.24


2 Story

Jordskalv eller jordbävning är en rörelse i jordskorpan som kan mätas med hjälp av seismiska vågorꜜ. Med hjälp av dessa vågor kan man lokalisera tid, plats och magnitud (storlek) av en rörelse i jordskorpan. För en bredare publik är dessa vågors magnitud kända som en siffra på Richterskalanꜜ.

Man kan i realtid följa jordskalv i Sverigeꜜ via en tjänst, SNSN, från Uppsala universitet.

I en post den 10 och 11 oktober kunde man på SNSN läsa ...

Tillsammans med norska och finska kollegor och med data från finska och en svensk mätstation har vi nu identifierat en mindre seismisk händelse i Finska viken i söndags morse. Sannolikt en mindre sprängning, som ägde rum i ett område i Finska viken mellan finska Ingå och estniska Paldiski klockan 00:21 svensk tid, 01:21 finsk tid, den 8 oktober. Storleken motsvarar ett jordskalv med magnitud knappt 1,0, vilket gör sprängningen betydligt mindre än sprängningarna av Nord Stream. Signalerna är svaga och osäkerheterna i lokaliseringen cirka 10 - 15 km, vidare analys av storlek och källmekanism pågår.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.10.31
Uppdaterades: ....

Open Access Ryssland-Ukraina

     Lista på eventuellt nya ORD i BiBB.  
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®