Iterativ

Svar 1 AI ⇒ Tema: Ekonomi

Iterativ hänvisar till en process eller metod som upprepas flera gånger för att uppnå ett önskat resultat. Denna term används ofta i samband med problemlösning, där ett iterativt tillvägagångssätt innebär att man gör stegvisa förbättringar av en lösning med varje iteration tills det önskade resultatet uppnås.

Skribent

Texten är genererad via ChatGPT 23.02.14. Och är accepterad av redaktionen i BiBB.

Publicerades: 2023.02.15   
Uppdaterad senast: 15 februari 2023.


Svar 2 Story ⇒ Tema: IT

iteration och agilitet
Figur: Modern Agile Community

Iteration är ett mycket vanligt koncept inom produktutveckling. Ett modernt koncept är "Minimum Viable Product (MVP)" som handlar om att komma ut på marknaden med en fungerande men inte färdig version och sedan snabbt i flera iterationer förbättra denna. Figuren och dessa rader har dock fokus på iteration inom utveckling av dataprogram och implementering av IT-baserade lösningar.

Figuren bygger på ett Agilt manifest i 12 punkter. Principerna utvecklas och diskuteras band annat i communityn Modern Agile Community ↓

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg.

Publicerades: 2023.02.15   Uppdaterad senast: 23 februari 2023


Svar 3 Notis

I vårdsammanhang används ordet "iter" som också betyder upprepning men på ett speciellt sätt. På den tiden då man fick recept på papper kunde det stå "iter semel" vilket betydde att ett man kunde få ny medicin en gång. "Iter bis" betydde att man på samma recept kunde få ny medicin två gånger och slutligen betydde "iter ter" precis det du tror, att man fick hämta ut ett läkemedel tre gånger.

"Non iter" på ett recept var en markering av att det inte kunde förnyas.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg, redaktionen i BiBB.

Publicerades: 2023.02.15   Uppdaterad senast: 8 mars 2023 Kontakta BiBB om ORD som kan behöva uppdateras och andra synpunkter.     Om sajten.You know a lot, we may add a little®