Inkrementell

Svar 1 [Notis]

Inkrementell betyder att något görs gradvis i mindre steg. Ordet används både som ett positvt ord: inkrementell back-up av förändringar på en hårddisk till skillnad från back-up av hela hårddisken och för att förstärka kritik. Ett exempel kan vara: "För att lösa problemen med XYZ räcker det inte med inkrementella lösningar."

Ordet kommer från latinets 'incremen´tum' som betyder 'tillväxt'. Engelska: incremental. I engelska Wikipedia ↓ finns ett flertal exempel på sammanhang där ordet inkrementell förekommer.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg, redaktionen i BiBB.

Publicerades: 2023.02.21   
Uppdaterad senast: 21 februari 2023.


Svar 2 [Story]

I näringslivet betecknas ibland innovationer som inkrementella eller disruptiva ↓ (omvälvande). Det finns ingen skarp gräns och ibland tar det många år innan en innovations karaktär och effekter blir tydliga i en större skala.

Begreppet innovation används regelbundet för att marknadsföra även relativt små (inkrementella) förbättringar av en produkt eller tjänst. Exempel: i Sverige är det många som har en iPhone från Apple och några gånger om året kommer det en uppdatering av programvaran (gäller även likartade produkter) där flera av apparna fått en lite användarvänligare design, en lite smartare funktion och så vidare. Denna summa av inkrementella 'förbättringar' skulle om de hade införts i en uppdatering vart tredje år kunnat uppfattas som en radikal innovation.

Det kan finnas en konflikt mellan inkrementella och radikala förändringar. Användarna lär sig följa med i en serie mindre förädringar och kan vanligen acceptera dessa. Radikala förändringar kan hota kundlojaliteten och skapa "motkrafter" och . Ur ett företags perspektiv gäller det att balansera risker och möjligheter med inkrementella förändringar och mer radikala.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg.

Publicerades: 2023.02.21   Uppdaterad senast: 3 mars 2023


Svar 3 [Notis]

I januari 2023 publicerades en artikel - Papers and patents are becoming less disruptive over time ↓ - i den vetenskapliga tidskriften Nature som framför att innovationer inom såväl forskning som nya patent de senaste 50 åren blivit allt mer inkrementella och allt mindra radikala.

I såväl artikeln som i spaningen kommenteras vad denna utveckling kan få för effekter på univedrsitetsbaserad forskning och FoU inom andra sektorer i samhället.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg, redaktionen i BiBB.

Publicerades: 2023.03.03   Uppdaterad senast: 3 mars 2023 Läs fler ORD.             Dina synpunkter är välkomna. Även som SMS till 070 576 20 15.