Inkrementell

1 Notis

Inkrementell betyder att något görs i mindre steg. Ordet används både som ett positivt ord och för att förstärka kritik. En inkrementell back-up av förändringar på en hårddisk är smart till till skillnad från back-up av hela hårddisken. Ett exempel på användning av ordet som kritik kan vara: "För att lösa problemen med XYZ räcker det inte med inkrementella lösningar."

Svar 2 om skillnad i näringslivet mellan inkrementella och disruptiva lösningar. Svar 3 Intro till artikel om sjunkande nyskapande inom forskning och i patent.

Ordet kommer från latinets 'incremen´tum' som betyder 'tillväxt'. Engelska: incremental. I engelska Wikipediaꜜ finns ett flertal exempel på sammanhang där ordet inkrementell förekommer.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2023.02.21

Uppdaterades: 31 mars 2023.03.31


2 Story

I näringslivet omtalas ibland innovationer som inkrementella eller disruptivaꜜ (omvälvande). Det finns ingen skarp gräns och ibland tar det många år innan en innovations karaktär och effekter blir tydliga i en större skala.

Begreppet innovation används regelbundet för att marknadsföra även relativt små (inkrementella) förbättringar av en produkt eller tjänst. Exempel: i Sverige är det många som har en iPhone och några gånger om året kommer det en uppdatering av programvaran (gäller även likartade produkter) där flera av apparna fått en lite användarvänligare design, en lite smartare funktion och så vidare. Denna summa av inkrementella förbättringar skulle om de hade införts i en uppdatering vart tredje år kunnat uppfattas som en radikal innovation.

Det kan finnas en konflikt mellan inkrementella och radikala förändringar. Användarna lär sig följa med i en serie mindre förändringar och kan vanligen acceptera dessa. Radikala förändringar kan hota kundlojaliteten och skapa "motkrafter". Ur ett företags perspektiv gäller det att balansera risker och möjligheter med inkrementella förändringar och med mer radikala.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.02.21
Uppdaterades: 2023.03.31


3 Notis

I januari 2023 publicerades en artikel - Papers and patents are becoming less disruptive over timeꜜ - i den vetenskapliga tidskriften Nature som framför att innovationer inom såväl forskning som nya patent de senaste 50 åren blivit allt mer inkrementella och allt mindre radikala.

I såväl artikeln som i storyn kommenteras vad denna utveckling kan få för effekter på universitetsbaserad forskning och FoU inom andra sektorer i samhället.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.03.03
Uppdaterades: 2023.03.31

Ekonomi Management

     Lista på eventuellt nya ORD i BiBB.  
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®