Implosion

1 Notis 1 TEMAꜜ

implosion
Implosion fr. Wikipedia

En implosion är i fysisk mening en motsats till explosion. Verbet är implodera som motsats till explodera. Fysiska föremål som stjärnor i rymden kan explodera och implodera. Det senare lämnar kvar ett "svart hål" med alldeles speciella egenskaper. Men som videon nedan visar kan även burkar av metall (eller plast) implodera.

SVAR 2: AI-svar med några exempel på implosion.
Byggnadsimplosion och finansiell implosion med flera.

implosion
Implosion video

Figuren kommer från en video gjord av amerikanska programmet MythBusters.

Implosion används ofta som beteckning för något som faller samman på mycket kort tid, kanske plötsligt. Ett aktuellt exempel när detta ORD publicerades är hur USA:s 16:e bank Silicon Valley Bank ORD imploderade på mindre än en vecka i mars 2023.

Inom politik används implosion ofta - mer eller mindre korrekt - för att beskriva ett politiskt partis eller en politikers sönderfallande stöd. En krisstämpel.

Referenser
Skribent

Redaktionen i BiBB®

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2023.03.12

Uppdaterades: ....


2 AI

Fråga: Ge exempel på implosion.

Implosion är en term som vanligtvis används för att beskriva en snabb inre kollaps eller nedbrytning av något. Här är några exempel på implosion:

1.. Byggnadsimplosion: En byggnadsimplosion är när en byggnad sprängs för att snabbt och kontrollerat kollapsa till marken. Detta görs vanligtvis när en byggnad inte längre används eller behöver rivas för att göra plats för en ny struktur.

2.. Finansiell implosion: En finansiell implosion kan inträffa när en marknad eller en ekonomi snabbt kollapsar. Detta kan hända på grund av en rad faktorer, såsom en plötslig räntehöjning eller en stor aktiekrasch.

3.. Implosion av en stjärna: En stjärna kan genomgå en implosion när dess kärna kollapsar inåt på sig själv. Detta kan hända när en stjärna har bränt upp all sin bränsle och inte längre kan upprätthålla sin struktur.

4.. Personlig implosion: En personlig implosion kan inträffa när en person upplever en plötslig och dramatisk nedgång i sitt mentala eller emotionella tillstånd. Detta kan hända till följd av trauman, stress eller andra faktorer.

Skribent

Svar via ChatGPT 23.03.12 och är accepterad av edaktionen i BiBB®.

Publicerades: 2023.03.12
Uppdaterades: ....Lista på eventuellt nya ORD i BiBB.
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®

Odefinierat