Hamas

Svar 1 Story

Hamas som bildades 1987 är en islamistisk organisation som terrorstämplats av ett stort antal länder däribland Kanada, USA, Egypten, Australien och Storbritannien, och EU. I engelska Wikipedia ↓ finns en lista med länder som terrorstämplat Hamas eller inte gjort detta. Hamas har de facto styrt enklaven Gaza sedan de 2007 vann inbördeskriget mot al-Fatah som är PLOs största gren. Hamas och dess väpnade gren erkänner inte staten Israel och motverkar genom våld alla tankar om en så kallad Tvåstatslösning. Hamas säger öpet att staten Israelska förintas och att man ska bilda en islamistisk stat.

Den 7 oktober 2023 invaderade Hamas Israel på ett flertal ställen i en omfattande och länge förberedd militär operation. Hundratals civila dödades urskillningslöst och bland annat mördades över 250 personer på en dansfest. Omkring 150 personer i alla åldrar togs som gisslan och Hamas hotade att döda personer ur gisslan om Israel bombade Gaza. Mer information finns i Wikipedia.

Israel svarade med att formellt förklara krig mot Hamas och mobiliserade 300 000 reservister och deklarerade att man nu ska eliminera Hamas förmåga att i framtiden genomföra militära angrepp på Israel. Kommentatorer har kallat Hamas överraskningsattack för Israels 9/11 - en jämförelse med flygattacken mot World Trade Center i New York i september 2001.

I Svar 2: om Rysslands intresse för attacken.   Svar 3: Stor bilkortege i Malmö firade Hamas attack mot civila. Svar 4: Röster om Hamas

Många har ställt frågor kring hur Israel som har rykte om sig att ha en av världens bästa underrättelseorganisationer kunde bli så totalt överrumplade av en serie attacker i denna skala. Frågan har intresse och kommer att få en rad idag okända konsekvenser. Men den är mindre intressant än frågor om Hamas avsikter med detta storskaliga angrepp och det brutala sätt på vilket det genomfördes.

Många källor framför att Hamas med stöd av andra länder - bland annat Iran och Ryssland ↓ - planerat attacken under en lång tid, kanske i närmare två år. Hamas har under denna tid lurat Israel - en klassisk maskirovka ORD - att tro att man var mer intresserad av ekonomiska förbättringar för människorna i Gaza än militära angrepp mot Israel.

En hypotes som framförts är att Hamas med attacken ville förhindra ett närmande mellan Israel och Saudiarabien. Självklart var Hamas ledning medveten om att Israel skulle svara med omfattande militära åtgärder mot Hamas och att detta skulle medföra omfattande förstörelse i Gaza och ett större antal civila personers död och mycket elände. Hamas anser att detta kommer att stärka deras inflytande. Många kommer att analysera Hamas kalkyl.

Referenser
Skribent

Redaktionen i BiBB®

Publicerades: 2023.10.10   Uppdaterad senast: 14 oktober 2023


Svar 2 Story

Militära konflikter har ofta både lokala, regionala och globala dimensioner. I detta fall är det tydligt att Ryssland har stort intresse av att globala medias fokus flyttas från Rysslands angreppskrig mot Ukraina och Europa. Om allmänhetens, medias och politikers intresse minskar för kriget i Ukraina riskerar detta att minska det militära och monetära stödet till Ukraina. Allehanda narrativ ORD kommer att placeras i media om att vapen avsedda för Ukraina hamnat i Israel. Detta är en del i det ständigt pågående informationskriget.

Institute for the study of war ↓ publicerade den 7 oktober en specialrapport som ger en bakgrundsbild till situationen. Där framförs tre hypoteser om Hamas strategi

1.   Hamas leaders may expect the conflict that they have ignited to expand to include other Palestinian militias as well as Iran and its so-called “Axis of Resistance.”

2.   Hamas may have based its current operation on Iranian leaders’ thinking about defeating Israel.

3.   Hamas may have sought to disrupt the US-led negotiations to normalize ties between Israel and Saudi Arabia.

I en intervju med terrorforskaren Håkan Ranstorp säger han ...

Målsättningen är att utplåna Israel, återta den palestinska marken och naturligtvis också upprätta en islamistisk stat. (Ranstorp)

I tidningen Arab News ↓ publiceras artiklar om terrorattacken mot Israel och konflikterna i området. Arab News finansieras av Saudiarabien.

Om några veckor, månader eller kanske år kommer det att visa sig om Hamas våldsamma attack mot Israel var kontraproduktivt ORD.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg, grundare av BiBB®

Publicerades: 2023.10.10   Uppdaterad senast: 10 oktober 2023


Svar 3 Notis

Bilkortege i Malmö hyllade Hamas attack mot Israel

På flera håll i Sverige genomfördes pro-palestinska manifestationer efter Hamas attack på Israel. I Malmö deltog upp emot 300 bilar i en icke tillståndsgiven demonstration. (SvT Nyheter)

Demonstrationen kritiserades i mycket kraftiga ordalag av Sveriges statsminister och flera ledande nationella politiker. Även politiker i Malmö förkastade demonstrationen.

Referenser
Skribent

Redaktionen i BiBB®

Publicerades: 2023.10.10   Uppdaterad senast: 10 oktober 2023


Svar 4 Story

Röster om Hamas

Hamas är en kvinnofientlig, auktoritär och högerextrem terrorgrupp som inte har arrangerat val i Gaza på över 17 år. (V-ledaren Nooshi Dadgostar i Dagens Nyheter)

I en ledarartikel i DN i november 2023 skriver Erik Helmersson Hylla terrorister, sprida klassisk antisemitism? Nyligen var det tabu, nu är det mainstream. Det gick fort.

Artikeln visar flera exempel på hur det i Facebook-grupper som Pink Room regelbundet publiceras antisemitiska inlägg. I en intervju med Palestinas Sverigeambassadör säger hon ”Jag kommer aldrig någonsin att sätta stämpeln terrorist på någon palestinier”.

Helmersson kommentar är att ...

Hon tillhör det mer moderata Fatah men ger alltså Hamas carte blanche för alla tänkbara våldsdåd.

Referenser
Skribent

Redaktionen i BiBB®

Publicerades: 2023.11.15   Uppdaterad senast: 15 november 2023 Vänligen kontakta BiBB om ORD som kan behöva uppdateras och andra synpunkter.