Greenwashing

Svar 1: Story TEMA: Ekonomi

Greenwashing eller Grönmålning är en term med en negativ klang för företag som utan reell grund lyfter fram produkters miljövänlighet. Man vill ge sken av något (grönt) positivt men skrapar man på ytan är miljöaspekten liten eller finns kanske inte alls. I en del fall kan greenwashing (gröntvättning, eller grönmålning som det kallas i EU-texter) ses som vilseledande marknadsföring och ett brott mot Marknadsföringslagen.

Svar 2↓ Är miljövänligt lika med hållbart?   Svar 3↓ Kan Grönmålning vara en början på en reell miljöomställning?   Svar 4↓ Open access artikel.

Begreppet Grenwashing har en konkret historiaꜜ där en miljöforskare (J. Westerveld) i mitten på 80-talet granskade hotell i New York som satte upp lappar i hotellrummen om att spara på användningen av handdukar för att skydda miljön. Det visade sig att det egentliga skälet var att spara pengar.

Lagstiftning och regler mot greenwashing

Då det inte räckt med företagens "självreglering" har det framtvingats ett omfattande regelsystem om Miljöpåståenden. Att dessa har olika transparens och verkningskraft i olika delar av världen är ett negativt faktum. I EU trädde 2024 ett nytt regelverk i kraft - direktiv om miljöpåståendenꜜ.

I den europeiska gröna given 4 åtog sig kommissionen att säkerställa att konsumenter ges makt att göra mer välgrundade val och spela en aktiv roll i den ekologiska omställningen. Mer specifikt fastställde den europeiska gröna given ett åtagande om att hantera falska miljöpåståenden genom att säkerställa att köpare får tillförlitlig, jämförbar och verifierbar information för att de ska kunna fatta mer hållbara beslut och för att minska risken för ”grönmålning”. (ur EU-direktivet)

Om FN:s engagemangꜜ i frågan om vilseledande miljöpåståenden.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2024.03.28   Uppdaterad senast: 28 mars 2024Föreslå ett helt nytt ORD som kan passa i uppslagsverket BiBB®


Svar 2: Story

För vanliga konsumenter, vilket vi alla är inom 99% av alla områden, är begrepp som miljövänlig, ekologisk och närproducerat i grunden diffusa och kan tolkas och värderas mycket olika. Vilken aspekt är viktigare än en annan och vet man (något) om vad olika märkningar betyder? Dessa frågor lämpar sig väl för diskussioner i till exempel skolan.

Att i svensk vintertid köpa grönsaker som fraktats över halva jorden - och där spillet i logistikkedjan är betydande - kan knappast anses som hållbar konsumtion även om själva produkten odlats med "ekologiska metoder" i fjärran land.

Att köpa läsk och vatten i plastflaskor kan knappast heller sägas ingå i en hållbar konsumtion. Företag som CocaCola orsakar enorm miljöförstöring i världen genom nedskräpning och alldeles för låg återvinning. I Sverige är kranvatten väsentligt billigare och har mycket hög kvalitet. Aktuell forskning visar att det finns höga halter av nanopartiklar i plastbuteljerat vatten. (Referens till detta kommer inom kort)

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2024.03.28   Uppdaterad senast: 28 mars 2024


Svar 3: Story

Är grönmålning alltid dåligt?

Grönmålning har en offentlig och en företagsintern sida. Internt kan det finnas personer och avdelningar som både vill och vet hur man ska göra produkter mer miljövänliga och långsiktigt hållbara. Men i realiteten kan det krävas mycket arbete för att få både gehör och resurser för att utveckla dessa gröna kvaliteter. Kortsiktiga krav på lönsamhet är inte sällan i konflikt med långsiktiga (miljö)mål.

Men de som miljöskryter kan och bör granskas. Med ökad transparens följer att de som utifrån vill arbeta med dessa frågor får det lättare att analysera faktiska förhållande och kanske peka på möjliga förbättringar. Dessa granskningar kan göra det lättare för interna krafter att få gehör för mindre grönmålning och bättre långsiktig hållbarhet.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2024.03.28   Uppdaterad senast: 28 mars 2024


Svar 4: OA-artikel TEMA: Open Access forskning

Studie om Greenwashing som fake eller långsam övergång till sustainability

Denna studie syftar till att avgöra om greenwashing-metoder representerar en långsam övergång till hållbarhet eller en snabb flykt. (Ibid.) Original

Artikeln fördjupar Svar 3 om olika sätt att betrakta greenwashing. Under rubriken "Findings" sägs att ...

Som ett resultat av genomgången av litteraturen och aktuella källor, fastställdes det att det finns två sidor av greenwashing: en mörk sida och en vit sida. Den mörka sidan av greenwashing representerade en snabb flykt från hållbarhet och den vita sidan av greenwashing representerade en långsam övergång till hållbarhet. Positiva och negativa element sammanfattades i studien och studien gav en originalmodell som visade två sidor av greenwashing. (Ibid.) Original

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2024.03.28   Uppdaterad senast: 28 mars 2024You know a lot, we may add a little®