Green Island Strategy

Svar 1: Story TEMA: Ekonomi

Green Island Strategy
Bild. J. Schlasberg

Green Island Strategy är en metafor för affärsmodeller som är på jakt efter ett annat sätt att etablera en marknad än att efterlikna sina konkurrenter. Många företag har vad ekonomer kallar en differentieringsstrategi. Man vill uppnå konkurrensfördelar genom lägre priser, innovationer, bättre service, högre kvalitet eller att fler kändisar använder produkter det vill säga smart marknadsföring.

Svar 2↓ Om metaforer för differentieringsstrategier. Det är lättare att etablera och försvara gröna öar än blå oceaner.

"Blue Ocean Strategy" är en metaforORD som fått mycket stort genomslag i affärsvärlden sedan det introducerades 2004 i en bok, med den titeln, av de Frankrikebaserade professorerna Chan Kim och Renée Mauborgne, närmare bestämt på managementskolan Insead. Bokenꜜ blev en stor succé med flera miljoner sålda exemplar, flera uppföljare, många konsulttimmar, ett stort antal artiklar och många kurser om hur man skapar en Blue Ocean Strategy och styr bort ifrån att konkurrera på 'Red oceans' där man har svårt att etablera bestående fördelar. En sökning på "blue ocean strategy" i Google i februari 2024 gav över en miljon svar.

I Johan Schlasbergs avhandling i företagsekonomi framförs att Green Island Strategyꜜ är en bättre metafor än Red Ocean för en del differentieringsstrategier.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2024.02.14   Uppdaterad senast: 14 februari 2024Föreslå ett helt nytt ORD som kan passa i uppslagsverket BiBB®


Svar 2: Story

Om metaforer för differentieringsstrategier

Poängen med en metafor är att den beskriver något som om det liknar något man känner igen från annat håll utan att därmed var det. Att A och B är som hund och katt är en metafor för oenighet. Att lika barn leka bäst och att någon är stark som en björn är också metaforer.

En röd ocean frammanar en bild av blod och fara. Den vill man undvika och finna lugnare vatten - en blå och fredligare ocean. En blå ocean kan tänkas ha fina sandstränder.

Men metaforen och verkligheten får inte ligga för långt ifrån varandra. Då riskerar bilden att leda till till fel beslut. I affärslivet och i andra kontexter.

Metaforen Green Island Strategy är inte en kritik av de differentieringsstrategier som Kim och Mauborgne framför men gör anspråk på att om marknader ska beskrivas som röda oceaner, vilket även förment blå oceaner ofta förvandlas till, är bilden av en grön ö något som är lättare att etablera och försvara än något så överväldigande som en ocean.

BiBB har en Green Island strategi.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2024.02.14   Uppdaterad senast: 14 februari 2024You know a lot, we may add a little®