Googleöversättning

1 Story

Symbol för Google översätt

Googleöversättning är en fri tjänst som allt bättre översätter de flestas behov av att läsa och skriva andra språk än sitt hemspråk. Tjänsten har över en miljard användare.

Google har en egen teknologi för maskinöversättning och den enorma volymen översättningar bidrar till ökad sannolikhet för en korrekt översättning. Maskinöversättningar har kända utmaningar som att förstå kontextuella sammanhang, "är hon bar eller på en bar". AI gör översättningarna bättre och om kontextuellt AI-stöd kan man läsa i denna bloggpostꜜ från Google Translate.

Svar 2 Om Google Översätt och uppslagsverket BiBB Svar 3 Om översättningar i den Akademiska världen.

engelska Wikipediaꜜ finns bland annat en historik över hur Google Translate har utvecklats och en lista över en rad funktioner.

Google Översätt har en svensk hjälpsidaꜜ för hur man hanterar översättningar. På samma sida kan man välja den ett stort antal språk.

Om perfekta och "tillräckligt bra" översättningar.

I de flestas vardag är Googleöversättningar tillräckligt bra - och gratis. När kraven ökar på texter som kan få legala konsekvenser är en automatiserad översättningstjänst inte tillräcklig. Juridiska avtal, medicinska bipacksedlar, instruktionsmanualer och användarvillkor är exempel på texter som kräver en professionell personlig översättning/kontroll.

Automatiska maskingenerade översättningar kommer alltid att vara snabbare. Det finns flera (kommersiella) tjänster för grammatik- och stavningskontroll av ett givet språk.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2024.04.21

Uppdaterades: ....


2 Notis

BiBB och Google Translate

Uppslagsverk på små språk som danska, norska och svenska har historiskt alltid varit på respektive lands språk. I den digitala världen kan språkfrågan hanteras på andra sätt.

Ett av Svaren i ett ORD i BiBB kan vara en vetenskaplig artikel på engelska (eller annat språk) med Open Access. Genom att kopiera in artikelns (engelska) webbadress i Google Översätt kan alla direkt och fritt läsa - och/eller ladda ner - hela artikeln på önskat språk .

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2024.04.21
Uppdaterades: ....


3 Story

Universitet och översättningar

Man kan diskutera hur universitet "ska" hantera språkfrågor. Förr fanns ett uttryck "Publish or Perish", publicera eller gå under/förlora. Idag gäller snarare "Publish in English or Perish". I Sverige publiceras över 90% av alla avhandlingar på engelska och troligen nästan alla ledande internationella tidskrifter - som är meriterande för en forskare i Sverige - är på engelska.

Man bör skilja mellan publiceras på engelska och skrivs på engelska. Med stor sannolikhet skriver en svensktalande forskare bättre svenska än engelska och en fransman bättre franska än engelska. Hur kan förbättrat översättningsstöd komma att påverka detta och möjliggöra till exempel att man skriver på sitt mest naturliga språk och möjliggör för läsare att välja språk?

Man kan ha synpunkter på att översättningar i den akademiska världen ägs och kontrolleras av globala vinstmaximerande företag som Google och dess moderbolag Alphabet Inc. Ett alternativ och komplement hade varit om universitetsvärlden hade utvecklat och ägt en egen avancerad översättningsstjänst.

Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2024.04.21
Uppdaterades: ....

IT Språkfrågor Universitet och utbildning

     Lista på eventuellt nya ORD i BiBB.  
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®