Golfströmmen

1 Notis

Karta över golfströmmen

Golfströmmen upptäcktes av europeerna i början på 1500-talet. Den amerikanske författaren, publicisten med mera Benjamin Franklin som via en kusin kom att intressera sig för Golfströmmen och han ritade en karta som publicerades i London 1769. Den ignorerades längeꜜ och en ny version publicerades av Franklin i Philadelphia 1789.

Den moderna förklaringen till Golfströmmens uppkomst och flöden bygger på forskning som den amerikanske oceanografen Henry Stommel inledde på 1940-talet.

Svar 2 AI-svar. Svar 3 Om hur mycket värme golfströmmen transporterar. Svar 4 Om vad ne online säger om golfströmmen.

Man mäter vattenflödet i (havs)strömmar och oceaner i enheten Sverdrup efter den norske oceanografen, meteorologen och polarforskaren Harald Ulrik Sverdrup (1888–1957). En sverdrup motsvarar ett vattenflöde på en miljon kubikmeter per sekund. Golfströmmen har ett flöde på mellan 30 sverdrups genom Floridasundet upp till 150 sverdrups söder om Newfoundland. Utanför Bergen i Norge är vattenflödet cirka 10 sverdrups.

Golfströmmens värmetransport

Golfströmmen delar sig 'mitt ute' i Atlanten i en sydlig och en nordlig ström. Delningen sker ungefär vid 40°0′N 30°0′W. Det är de sydvästliga vindarna som är Golfströmmens kraftigaste 'motorer'.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2023.01.09

Uppdaterades: ....


2 AI

Fråga: Vad är golfströmmen?

Golfströmmen är en stor havsström som rinner längs med östra kusten av Nordamerika och Mexiko och vidare genom Karibiska havet och Östra Mexikanska havet till Stilla havet. Golfströmmen är en viktig klimatfaktor och påverkar temperaturen och vädret i områden längs med dess ström. Den har också en stor inverkan på oceaniska ekosystem och spelar en viktig roll i global sjöfart. Golfströmmen är också känd som Nordatlantiska strömmen.

Skribent

Svar via ChatGPT 23.01.07 och är accepterad av redaktionen i BiBB®

Publicerades: 2023.01.09
Uppdaterades: ....


3 Story

Golfströmmens värmetransport
Klicka för animation

Golfströmmen transporterar ungefär lika mycket värme som en miljon kärnkraftverk enligt denna animation gjord av det tyska företaget Kurzgesagt.

Golfströmmens framtid

Det finns ingen vetenskaplig konsensus om Golfströmmens framtid. Detta kan anses rimligt då frågan är mycket komplex och beroende av såväl ett antal definitioner som vilka antaganden man gör i sina modeller.

I en artikel i Sciencenorway intervjuasꜜ en norsk oceanograf och framför bland annat att hotbilden mot Golfströmmen är överdriven. I artikeln framförs också en annan åsikt av Stefan Rahmstorf, professor vid University of Potsdam som bland annat pekar på att hans forskning delvis handlar om närliggande men inte samma forskningsfrågor.

Uppdatering med nya forskningsresultat 2023

I en artikel i Washington Postꜜ berättas om nya rön som framför att riskjerna för att Golfströmmen kraftigt försvagas eller upphör är mycket större än vad forskarna tidigare trott. Artikeln bygger bland annat på en studie som publicerades i Nature Communications 2023ꜜ.

Forskarna säger i sin studie ...

The Atlantic meridional overturning circulation (AMOC) is a major tipping element in the climate system and a future collapse would have severe impacts on the climate in the North Atlantic region. In recent years weakening in circulation has been reported, but assessments by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), based on the Climate Model Intercomparison Project (CMIP) model simulations suggest that a full collapse is unlikely within the 21st century. [...] Here we provide statistical significance and data-driven estimators for the time of tipping. We estimate a collapse of the AMOC to occur around mid-century under the current scenario of future emissions. (Ibid. Abstract)

Denna studie kommer att bli mycket omdiskuterad och andra forskare har eller kommer att framföra andra resultat. Sådan är den vetenskapliga processen. Systemet är så komplext att det är nästan omöjligt att bygga modeller som med hög sannolikhet ger en helt korrekt bild av framtiden. Detta gör inte alls studien mindre värdefull. En central fråga är hur känsligt hela systemet / cirkulationen - AMOCꜜ - är för variation och störningar.

Det är skillnad på att mäta förändringar i till exempel vattenflöden, temperatur och salthalter, och att säga något om NÄR systemet kan tippa över. Att förneka av människor och företag skapad inverkan på denna fundamentala process och andra ödesdigra miljöhot är inte längre seriöst.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.01.09
Uppdaterades: 2023.07.26


4 Notis

// Kuriosa
Texten om golfströmmen i NE online (kontrollerat 23.01.06) är identisk med texten i den 1993 tryckta utgåvan. Det finns en referens, från 1965. Detta visar bland annat vikten av uppdateringar i ett uppslagsverk. NE har inga externa länkar.

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.01.09
Uppdaterades: ....

Natur och klimat

     Lista på eventuellt nya ORD i BiBB.  
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®