Golfströmmen

SVAR 1 [Ai]

Golfströmmen är en stor havsström som rinner längs med östra kusten av Nordamerika och Mexiko och vidare genom Karibiska havet och Östra Mexikanska havet till Stilla havet. Golfströmmen är en viktig klimatfaktor och påverkar temperaturen och vädret i områden längs med dess ström. Den har också en stor inverkan på oceaniska ekosystem och spelar en viktig roll i global sjöfart. Golfströmmen är också känd som Nordatlantiska strömmen.

Skribent

Texten är genererad via ChatGPT 23.01.07 och är accepterad av redaktionen.

Publicerades: 2023.01.09   
Uppdaterad senast: 9 januari 2023


SVAR 2 [Notis]

Karta över golfströmmen

Golfströmmen upptäcktes av europeerna i början på 1500-talet. Dem amerikanske författaren, publicisten med mera Benjamin Franklin som via en kusin kom att intressera sig för Golfströmmen och han ritade en karta som publicerades i London 1769. Den ignorerades länge och en ny version publicerades av Franklin i Philadelphia 1789. (Källa enW).

Den moderna förklaringen till Golfströmmens uppkomst och flöden bygger på forskning som den amerikanske oceanografen Henry Stommel inledde på 1940-talet.

Man mäter vattenflödet i (havs)strömmar och oceaner i enheten Sverdrup efter den norske oceanografen, meteorologen och polarforskaren Harald Ulrik Sverdrup (1888–1957). En sverdrup motsvarar ett vattenflöde på en miljon kubikmeter per sekund. Golfströmmen har ett flöde på mellan 30 sverdrups genom Floridasundet upp till 150 sverdrups söder om Newfoundland. Utanför Bergen i Norge är vattenflödet cirka 10 sverdrups.

Golfströmmens värmetransport

Golfströmmen delar sig 'mitt ute' i Atlanten i en sydlig och en nordlig ström. Delningen sker ungefär vid 40°0′N 30°0′W. Det är de sydvästliga vindarna som är Golfströmmens kraftigaste 'motorer'.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg, redaktionen.

Publicerades: 2023.01.09   
Uppdaterad senast: 9 januari 2023


SVAR 3 [Story]

Golfströmmens värmetransport
Klicka för animation

Golfströmmen transporterar ungefär lika mycket värme som en miljon kärnkraftverk enligt denna animation gjord av det tyska företaget Kurzgesagt.

Golfströmmens framtid

Det finns ingen vetenskaplig konsensus om Golfströmmens framtid. Detta kan anses rimligt då frågan är mycket komplex och beroende av såväl ett antal definitioner som vilka antaganden man gör i sina modeller.

I en artikel i Sciencenorway intervjuas ↓ en norsk oceanograf och framför bland annat att hotbilden mot Golfströmmen är överdriven. I artikeln framförs också en annan åsikt av Stefan Rahmstorf, professor vid University of Potsdam som bland annat pekar på att hans forskning delvis handlar om närliggande men inte samma forskningsfrågor.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg, redaktionen.

Publicerades: 2023.01.09   
Uppdaterad senast: 6 mars 2023


SVAR 4 [Notis]

// Kuriosa
Texten om golfströmmen i NE online (kontrollerat 23.01.06) är identisk med texten i den 1993 tryckta utgåvan. Det finns en referens, från 1965. Detta visar bland annat vikten av uppdateringar i ett uppslagsverk. NE har inga externa länkar. Upptäck fler ORD.      Dina synpunkter är välkomna. Sänd SMS till 070 576 20 15 eller mejla.