Gaslighting

1 Notis

Användningen av ordet Gaslighting har breddats från att i första hand vara ett psykologiskt begrepp till att beteckna många olika former av manipulation av politiker och andra personer med makt.

Engelska Wikipediaꜜ berättar att även om ordet Gaslighing har sin bakgrund i pjäsen 'Gas light' användes ordet inte i pjäsen. Ordet användes sällan före 2000 och det är först i mitten på 2010-talet som ordet blir vanligt.

Svar 2 AI-dialog ordet gaslighting används idag också om politiker som försöker vilseleda andra. Se exempel.

På många sätt är gaslighting ett ord som passar in i vår tid som aldrig har haft så många personer som arbetar med att påverka andra att få en viss uppfattning i en fråga. De kan ha officiella titlar som PR-konsulter, kommunikatörer eller mera inofficiella som "spin doctors".

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2023.12.30

Uppdaterades: 2024.05.05


2 AI-dialog

Fråga 1: Vad menas med gaslighting?

Gaslighting är en form av psykologisk manipulation där en person eller grupp får någon att ifrågasätta sin egen uppfattning, minne eller bedömning. Det är en taktik som ofta används för att få makt över någon annan genom att förvränga verkligheten, vilket leder till att offret börjar tvivla på sitt eget minne, uppfattning eller till och med sinnet.

Termen "gaslighting" härstammar från en brittisk pjäs från 1938, "Gas Light" (som också filmatiserades i USA som "Gaslight" 1944), där en man manipulerar sin fru till att tro att hon blir galen genom att göra små förändringar i deras hem, som att gradvis dimma ner gaslamporna, och sedan förneka att det händer.

Några vanliga tecken på gaslighting inkluderar:

1. Förnekande av att vissa händelser eller konversationer har ägt rum, även när det finns bevis för motsatsen.

2. Förlöjligande eller trivialiserande av offrets känslor eller uppfattningar.

3. Att skapa tvivel hos offret om deras egna minnen eller uppfattningar.

4. Att förvanska information för att gynna manipulatorns agenda.

5. Isolering av offret från deras stödgrupper, som vänner och familj, för att öka deras beroende av manipulatorn.

Det är en djupt skadlig form av missbruk, eftersom det underminerar offrets förmåga att lita på sig själv och sin egen bedömning, vilket kan leda till långvariga psykologiska konsekvenser.

Fråga 2: Används ordet gaslighting idag också om politiker som försöker vilseleda andra? Gärna exempel.

Ja, termen "gaslighting" används ofta idag för att beskriva situationer där politiker eller offentliga personer försöker vilseleda allmänheten, media, eller andra politiker. Detta görs genom att förvränga fakta, förneka uppenbara sanningar eller genom att sprida vilseledande information. I dessa sammanhang innebär gaslighting att politikern försöker få allmänheten eller sina politiska motståndare att ifrågasätta sin egen uppfattning av verkligheten.

Exempel på hur detta kan manifesteras inkluderar:

1. Förneka eller omdefiniera uppenbara fakta: En politiker kan förneka något som tydligt har hänt eller omdefiniera en uppenbar händelse så att den passar deras egen berättelse eller agenda.

2. Sprida vilseledande eller falsk information: Detta kan inkludera att sprida konspirationsteorier eller falska nyheter för att vilseleda allmänheten eller underminera motståndare.

3. Trivialiserande eller förlöjligande av legitima bekymmer: När politiker avfärdar eller gör narr av legitim kritik eller bekymmer från allmänheten eller media, kan det också ses som en form av gaslighting.

Det är viktigt att notera att användningen av termen "gaslighting" i politiska sammanhang kan vara subjektiv och ofta används i retoriska syften. Kritiker kan anklaga politiker för gaslighting för att undergräva deras trovärdighet eller för att ifrågasätta deras motiv. Samtidigt kan faktisk gaslighting vara en allvarlig taktik som syftar till att manipulera och kontrollera offentlig opinion eller politisk debatt.

Skribent

Svaret via ChatGPT-4 23.12.30. Accepterat av redaktionen i BiBB.

Publicerades: 2023.12.30
Uppdaterades: 2024.03.01

Odefinierat Språkfrågor

     Lista på eventuellt nya ORD i BiBB.  
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®