Fox News

Svar 1 Story

Fox News

Fox News Channel är en konservativ amerikansk TV-kanal som startades 1996 av mediamogulen Rupert Murdoch. Fox News är mycket framgångsrik ↓ med cirka 2.3 miljoner tittare på bästa sändningstid (prime time) per dag trots ett antal skandaler. En konkurrent som CNN har i USA långt färre tittare.

Tre av de mest kända programledarna med egna Talk shows är Tucker Carlson (avskedades efter att Fox News förlorat rättegången mot Dominion Voting Systems), Sean Hannity och Laura Ingraham. Fox News och dessa programledare bidrog till att Donald Trump ORD blev president 2016. Många har berättat att Trump regelbundet såg Fox News på kvällarna och han var en regelbunden gäst i kanalen.

I Svar 2: AI-svar.   Svar 3: Om rättegången mot Fox News som gav upp. Betalade 800 miljoner USD till Dominion Voting Systems.

Inför presidentvalet 2024 har Rupert Murdochs och kanalens intresse för Trump minskat märkbart. Ett av skälen kan vara att företaget Dominion Voting Systems i mars 2021 åtalade Fox News för förtal (defamation) då man hävdade att kanalen medvetet medverkat till falsk ryktesspridning om företagets rösträkningsteknologi. Mer om denna konflikt i svar 3.

Tucker Carlson har såväl lovordat Ungerns statschef Viktor Orbán som besökt landet och framhållit det som ett föredöme. Under 2023 har Carlson med flera i Fox News framfört ökande kritik mot USAs stöd till Ukraina.

I kampen mellan TV-kanalerna är faktorer som påverkar tittarsiffrorna av avgörande betydelse. En vanlig metod - även inom andra kanaler och media, inte minst sociala media - är det som kallas "rage bating". Tittare och (radio)lyssnare som blir upprörda och förbannade över något ger en återkommande och större publik.

I samband med konflikten med Dominion har det via till domstolen inlämnade dokument framkommit en omfattande dokumentation som visar att programledarna i hundratals interna mejl skrivit att de inte alls tror att det förekom något valfusk och att flera av de jurister och andra, som New Yorks tidigare borgmästare Rudy Giuliani och Sidney Powell, som Trump anlitade inte var trovärdiga och inte hade lagt fram någon dokumentation för sina påståenden om valfusk. Även dessa två är stämda av Dominion för förtal.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg, grundare av BiBB®

Publicerades: 2023.03.31   
Uppdaterad senast: 18 september 2023.


Svar 2 AI

Vad är Fox News?

Fox News är en amerikansk kabel-tv-kanal som lanserades 1996. Kanalen ägs av Fox Corporation och är känd för sin konservativa inriktning och för att vara en viktig nyhetskanal för det amerikanska högerpartiet.

Fox News har varit föremål för kritik för att ha en partisk rapportering och för att sprida falska nyheter och konspirationsteorier. Kanalen har också varit inblandad i flera kontroverser, inklusive anklagelser om sexuella trakasserier och diskriminering av kvinnor och minoriteter.
br> Trots detta är Fox News fortfarande en av de mest populära nyhetskanalerna i USA och har miljontals tittare varje dag.

Skribent

Svar via ChatGPT 23.03.31. Accepterad av redaktionen i BiBB®. Observra att svaret bygger på data före september 2021.

Publicerades: 2023.03.31   
Uppdaterad senast: 31 mars 2023.


Svar 3 Story

Legal strid mellan Fox News och Dominion Voting Systems

Denna rättegång är intressant både ur ett principiellt perspektiv om i vilken omfattning en kanal kan hållas ansvarig för innehåll (shows) som publiceras och hur detta eventuellt kan komma att påverka olika aktörer. Nedanstående citat om konflikten är från engelska Wikipedia. ↓.

Den 26 mars 2021 lämnade Dominion in en ärekränkningsprocess på 1,6 miljarder dollar mot Fox News, och påstod att Fox och några av dess programledare spred konspirationsteorier om Dominion och lät gäster göra falska uttalanden om företaget.[92] (Ibid.) Original

Mer information om denna rättstvist kommer efterhand.

Den 31 mars drabbades Fox News av ett betydande bakslag i Delaware Superior Court ↓ då domaren fastslog att tvisten kan fortsätta till rättegång. I domaren Eric M. Davis hela domslut ↓ står bland annat ...

Bevisen som lagts fram i detta civilmål visar att det är KRISTALLKLART att inget av påståendena som rör Dominion om valet 2020 är sanna. (Ibid.) Original

Domaren beslutade att en rättegång med en jury som får besluta om åtalet och skadestånd skulle inledas den 17 april 2023.

Fox News advokater hävdar att kanalen agerat utifrån en rätt enligt the "First Amendment" (Första tillägget) i den amerikanska konstitutionen ...

Det här fallet handlar och har alltid handlat om det Första tillägget [i USA:s konstitution, vårt tillägg] och medias absoluta rätt att täcka nyheter. (Ibid.) Original

Uppdatering: konflikten löst

Domaren sköt upp rättegången en dag utan att ange skäl utöver att parterna skulle försöka nå en lösning. Juryn var utsedd och samlad och hade fått sina instruktioner. Men som beskrivs i denna artikel i Washington Post ↓ pågick dramatisk aktivitet i bakgrunden. En erfaren medlare, Jerry Roscoe, som befann sig på semester (på en båt på Donau) avbröt denna och inledde intensiva diskussioner med parterna. Den 19 april kunde domaren - när alla väntade på att rättegången skulle starta - meddela att parterna ingått en förlikning.

Fox News ska betala närmare 800 miljoner USD till Domninion Voting Systems, det största skadeståndet i ett amerikanskt förtalsmål någonsin. Det förefaller enligt media som om bägge parter var lättade över att en förlikning nåtts. Konsekvenserna av detta mål började diskuteras i samma ögonblick och kommer att pågå länge.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg, grundare av BiBB®

Publicerades: 2023.03.31   
Uppdaterad senast: 18 september 2023. Vänligen kontakta BiBB om ORD som kan behöva uppdateras och andra synpunkter.You know a lot, we may add a little®