Finns inte i BiBB

1 Story

Finns inte i BiBB är ett ORD som berättar om innehåll som troligen aldrig eller i endast begränsad omfattning kommer att publiceras i BiBB. Och förklarar varför det måste vara så.

Ett nytt uppslagsverk måste ha en annan innehållsstrategi än de allmänna uppslagsverk som förr trycktes i stora upplagor. Dessa knäcktes av de digitala tsunamierna Google och Wikipedia och den nya logiken för att upprätta trovärdighet - ReferensstatusORD - som är annorlunda i den digitala världen än i den analoga bokvärlden.

Svar 2 Om ORDvärde och DESTINATIONSvärde. Svar 3 Exempel på kategorier och ORD som troligen inte kommer att publiceras i BiBB.

Ett nytt uppslagsverk utan en innehållsstrategi som efterhand blir "tydlig" för läsarna är en dålig affärsmodell och en som inte tillräckligt respekterar användarnas tid. BiBB ser en stor fördel i att man både väljer och väljer bort kategorier och ämnen.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2023.12.16

Uppdaterades: ....


2 Story

ORDvärde och Destinationsvärde

Om någon läser ett ORD man valt via en sökmotor eller fått på annat sätt har det totala antalet ORD (artiklar) mindre betydelse. Det allmänna intrycket av trovärdighet och citerbarhet är troligen av större betydelse. Den logiken gör att BiBB tillför värde redan vid ett lägre antal ORD.

Om man ser varje sökning och "klick" som en tidsinvestering är det rationellt att välja tjänster med flest produkter (stort innehåll) och hög Referensstatus om det gäller kunskap. I den moderna nätvärlden är det välkänt att ett fåtal sajter (tjänster) inom varje kategori nästan helt dominerar marknaden. Google har ungefär 85-90% av marknaden för Sök i många länder. Amazon.com är störst inom e-handel i USA och allt fler söker produkter direkt på Amazon och inte via en sökmotor då man är tillräckligt säker på att Amazon ger relevanta och handlingsbara (actionable) svar. Hur AI och tjänster som ChatGPT kan komma att förändra dessa kartor är lite tidigt att förutspå.

Engelska Wikipedia cirka sju miljoner artiklar med cirka 550 nya artiklar per dag. Svenska Wikipedia har cirka tre miljoner artiklar men cirka 70% av dessa är automatgenerade via ett robotprogram.

BiBB avser att tillföra läsarna även ökande Destinationsvärde genom urvalet av ORD, vår modell för ORD och trots allt genom att löpande öka volymen ORD.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.12.16
Uppdaterades: ....


3 Notis

10.000 ORD som inte lär publiceras i BiBB

Typ: enskilda fåglar, författare, golfspelare, insekter, länder, musiker, stjärnor, städer, svampar, sjukdomar, träd och växter.

Att producera säg 10.000 ORD inom dessa kategorier hade haft en mycket hög (alternativ)kostnad och tillfört läsarna för lite i förhållande till vad som redan finns i Wikipedia och i specialiserade källor. Rätt begränsning är en styrka.

Undantag kommer att göras.

Det ger ökande Destinationsvärde att man nästan slumpmässigt kan hitta intressanta ORD i BiBB. Då blir lust att veta mer också en form av underhållning.

Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.12.16
Uppdaterades: ....

Odefinierat

     Lista på eventuellt nya ORD i BiBB.  
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®