Faktuell

1 Notis

Vanligen betyder ordet faktuell att något är sant och verkligt. Ordet finns inte i Svenska Akademins ordlista eller andra tjänster men är definierat i den amerikanska ordboken Merriam-Webster. Ordet kommer från 'fact' och får tillägget 'ual'.

1: of or relating to facts, a factual error, the factual aspects of the case.
2: restricted to or based on fact a factual statement - She tried to separate what is factual from what is not.

SVAR 2: AI-svar.   SVAR 3: Faktuell som en kombination av faktisk och aktuell.

I ett vetenskapsfilosofiskt perspektiv brukar man skilja mellan normativa (innehåller en värdering), preskriptiva (uppmaning till handling) och faktuella påståenden (icke-värderande och faktabaserade) (Källa: Bergström et al.)

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg, redaktionen i BiBB®

Publicerades: 2023.02.09   
Uppdaterad senast: 9 februari 2023.


2 AI

Fråga: Vad betyder ordet "faktuell"?

Ordet "faktuell" syftar på information som bygger på verkliga fakta eller händelser, i motsats till information som är uppdiktad, inbillad eller påverkad av personliga åsikter eller övertygelser. Faktuell information anses vara objektiv, verifierbar och kan stödjas av bevis eller data. Till exempel "Solen går upp i öster och ner i väster" är en faktuell påstående, medan "Solen är universums centrum" är en påstående som en gång ansågs vara faktisk men som sedan har visat sig vara felaktig.

Skribent

Svar via ChatGPT 23.02.09. Och är accepterad av redaktionen i BiBB®

Publicerades: 2023.02.09   
Uppdaterad senast: 9 februari 2023.


3 Story

En av de största utmaningarna i ett uppslagsverk är om presenterade fakta är aktuella. Om man lägger samman orden fakta och aktuell kan man få Faktuell för att beteckna att fakta är uppdaterade och aktuella = faktuella.

I varje nytryckt utgåva av ett uppslagsverk är antalet invånare i respektive Stockholm, Lund eller London olika. Ju oftare ordet uppdateras desto mer korrekt är informationen. Och omvänt ju mer sällan en uppdatering görs i "variabla fält" desto större avvikelser från aktuella data. Temperaturen på tiotusentals platser i världen rapporteras in dagligen och gör att väderappen kan ge aktuell information. Om detta görs via uppkopplade sensorer kan uppdateringarna ske till acceptabla kostnader.

I ett modernt digitalt uppslagsverk kan man tänka sig att ett litet AI-program med angivna intervall hämtar ett antal föränderliga uppgifter i officiella databaser eller andra källor. Ett ORD blir då mer "Faktuellt".

Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.02.09   Uppdaterad senast: 10 februari 2023Föreslå ett helt nytt ORD som kan passa i uppslagsverket BiBB®You know a lot, we may add a little®