Eufemism

1 Notis 2 TEMANꜜ

En eufemism är enligt Svenska Akademiens ordbok förskönande, beslöjande, förmildrande omskrivning för ting och begrepp vilkas egentliga benämning skulle värka stötande och mindre behagligt. Sv. Akademins ordlista har exemplet att kalla helvete för Hälsingland. Man kan säga: något går åt Hälsingland.

SVAR 2: AI-svar.   SVAR 3: Om att Rysslands tal om "en speciell militär operation" är en eufemism.

I Wikipedia lägger man till en dimension om makt ...

Anledningar till bruket av eufemismer kan vara medlidande, artighet eller blygsamhet. Det kan också användas som maktmedel för att genom namnbyte och omskrivningar skapa acceptans för kontroversiella saker. (Wikipediaꜜ)

Vad som kan kallas en eufemism kan skifta över tiden och i olika sammanhang.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg, redaktionen i BiBB®

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2023.01.05

Uppdaterades: ....


2 AI

Vad är en eufemism?

En eufemism är ett ord eller en fras som används i stället för en term som kan anses vara för hård eller stötande. Eufemismer används ofta för att beskriva känsliga eller kontroversiella ämnen på ett mer välsmakande sätt. Till exempel, istället för att säga "dö", kan någon använda eufemismen "avlida". Eufemismer kan användas av olika skäl, till exempel för att vara mer artig eller för att undvika att orsaka anstöt eller obehag. (Ibid.) Original

Skribent

Svar via ChatGPT 23.01.04. Och accepterad av redaktionen i BiBB®

Publicerades: 2023.01.05
Uppdaterades: ....


3 Story

En av de idag mest synliga och uppenbara eufemismerna är när Putin och Ryssland kallar sitt angreppskrig mot Ukraina för en "speciell militär operation". En sådan eufemism har passerat den gängse definitionen då den är en uppenbar lögn som i varje fall i Ryssland genomdrivs med makt, våld och propaganda.

Ett liknande exempel är när ärkeprästen i Sverige i Rysk-ortodoxa kyrkan ORD Babushin kallar Rysslands angreppskrig mot Ukraina för ett ett gräl.

Skribent

Johan Schlasberg, redaktionen i BiBB®

Publicerades: 2023.01.05
Uppdaterades: 2023.03.12

Språkfrågor Ryssland-UkrainaLista på eventuellt nya ORD i BiBB.
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®