Dossier center

1 Story

Dossier center
Johan Schlasberg

Dossier center är en organisation som finansieras av den ryske affärsmannen Mikhail Khodorkovskyꜜ. Utöver att gräva fram bevis för korruption och oegentligheter arbetar Dossier center med frågor om hur en modern rättsstat skulle kunna etableras i Ryssland.

Dossier Center spårar den kriminella aktiviteten hos olika personer med anknytning till Kreml. För närvarande innehas makten i Ryssland av en de facto kriminell organisation som verkar inifrån Kreml. Denna kriminella organisation består av en komplex väv av individer, allt från högt uppsatta politiker till regionala polischefer (Dossier center). Original

Svar 2 Om Mikhail Khodorkovsky. Svar 3 Citat från intervju med Mikhail Khodorkovsky i SvT-programmet "Putins spioner".

På Dossier centers hemsida finns också ett antal videos från olika områden - Explaining Russiaꜜ som ger viktiga inblickar i dagens Ryssland. Om dessa videos hade varit publicerade av icke-ryssar hade de av många rubricerats och reducerats till utslag av ryssofobi. Just det är inte möjligt att anklaga Chodorkovskij för.

”Jag känner Ryssland. Jag vet hur människorna i Kreml tänker, hur de fattar beslut. Jag förstår hur de ser världen och vilka mål de försöker uppnå.

Här på min kanal kommer jag att försöka förklara Ryssland för dig. Vi kommer att prata om folket högst upp, om de stora händelserna som händer i Ryssland just nu, och om myterna kontra verkligheten i det ryska livet, förflutna och nutid.(MBK) Original

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2023.10.09

Uppdaterades: 2023.10.10


2 Notis

Michail B. Khodorkovsky (MBK), född 1963, är en rysk affärsman - och före detta oligark - som i en period var en av världens rikaste personer i kraft av sitt stora ägande i det stora ryska oljebolaget YUKOS. Han blev enormt rik när den ryska staten i slutet på 90-talet privatiserade ett stort antal statliga tillgångar.

År 2001 startade han organisationen "Open Russia" med syfte att "bygga och stärka det civila samhället". Detta mottags inte väl av Putin och andra makthavare och Khodorkovsky arresterades 2003 och dömdes till 10 års fängelse för en rad påstådda ekonomiska brott. Största delen av hans förmögenhet försvann. 2013 blev Khodorkovsky oväntat frisläppt och flög omedelbart till Berlin. Hans historia är väl beskriven i engelska Wikipediaꜜ och i hans egen biografiꜜ.

Khodorkovsky har ännu inte råkat trilla ut genom ett fönster eller drabbats av andra fatala olyckor som ofta händer ryssar såväl inom som utom Ryssland som kritiserar Putin eller kommer i vägen för starka finansiella krafter. Dessa öden är väl dokumenterade i ledande internationella media.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.10.09
Uppdaterades: ....


3 Notis

Citat från Svt Play: Putins spioner

Syftet med Dossier center har redan från början varit att arbeta med två saker. För det första att samla information om personer runt Putin som begår brott. Det anser jag vara mycket viktigt. Efter mina 10 år i fängelse har jag förstått i hur hög grad de här personerna hålls tillbaka när de inser att deras lagstridiga agerande får uppmärksamhet.

Den andra viktiga frågan som Dossier center skulle arbeta med - och gör det också förstås - är frågan om hur ett system för landet ledning ska byggas upp. Putin har raserat rättssystemet. (Michail Chodorkovskij i Svt Play)

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.10.09
Uppdaterades: ....

Kontroversiella ORD Ryssland-Ukraina

     Lista på eventuellt nya ORD i BiBB.  
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®