Donald Trumps hälsa

1 Story

Donald Trumps hälsa är en fråga som väcker mycket motstridiga åsikter. Trump är född den 14 juni 1946 och kommer att vara 78 år om han installeras som president i USA i januari 2025 och vara 82 när den fyraårsperioden är slut om han lever och kan verka tiden ut.

Svar 2 Om Goldwaterregeln för psykiatriker i USA att inte kommentera offentliga personers hälsa. Svar 3 Hälsofrågor som politiskt vapen.

Den fysiska och mentala hälsan hos de ledande konkurrenterna om att bli USA:s nästa president kan svårligen isoleras från olika uppfattningar om deras allmänna uppträdande, politik och andra åsikter. Detta komplicerar frågan men betyder inte att den bör undvikas då de bägge kandidaterna har en ålder där hälsofrågor - fysiska men framför allt mentala - är av ökande betydelse. Dessutom gör kandidaternas ålder valet av vicepresident viktigare än vanligt.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

BiBB.se

(bibb.se)
>Publicerades: 2024.05.23

Uppdaterades: ....


2 Notis

Goldwaterregeln enligt American Psychiatric Association (APA)

I 1964 års presidentval i USA stod kampen mellan Barry Goldwater (republikan) och Lyndon Johnson(demokrat). Tidningen Fact magazine frågade drygt 12.000 amerikanska psykiatriker ...

"Do you believe Barry Goldwater is psychologically fit to serve as President of the United States?”

Frågan blev mycket kontroversiell och gällde inte bara svaren utan framför allt om medlemmar i Amerikanska Psykiatriförbundet skulle yttra sig i en sådan fråga utan ha träffat vederbörande. Om de skulle göra detta efter att träffat vederbörande är en lite annan fråga.

APA debatterade frågan internt och publicerade 1973 en regel som kommit att kallas "Goldwaterregeln"ꜜ.

Det är oetiskt för en psykiater att ge ett professionellt utlåtande såvida han eller hon inte har genomfört en undersökning och har fått vederbörligt tillstånd för ett sådant uttalande. (Section 7.3 in the Principles of Medical Ethics, APA) Original

Goldwaterregeln har relevans idag i striden mellan kandidaterna Joe Biden och Donald Trump där frågan om både mental och fysisk hälsa kommenteras och diskuteras av många. I artikeln på APAs hemsida är flera av dåtidens kommentarer som "hämtade" från nutid.

Ett flertal amerikanska psykologer och psykiatriker följer inte Goldwaterregeln inför USA:s presidentval 2024 vilket bland annat visas i Svar 3.

Referenser
Skribent

Publicerades: 2024.05.23
Uppdaterades: ....


Story

Hälsofrågor som politiskt vapen

Expresident har en välkänd böjelse av att ge sina motståndare, av alla slag, infama öknamn. Joe Biden kallas regelbundet "Sleepy Joe" vilket fick en extra touch när New York Times kunde rapportera att Trump somnat till under rättegången i New York om "the hush money".

Ett antal experter som inte på ett tydligt sätt är politiskt motiverade uttalar sig om kandidaternas mentala hälsa. I en artikel i The Hillꜜ diskuteras skillnaden mellan Trumps och Bidens mentala hälsa. Dr. John Gartner, som var professor i psykiatri vid Johns Hopkins Medical Center i 28 år skrev 2017 en bok tillsammans med ett trettiotal kollegor med titeln The Dangerous Case of Donald Trump"ꜜ Gartner säger att jämföra den mentala hälsan hos Biden och Trump är ...

"Det är som att jämföra äpplen och ruttna apelsiner". [Det är inte bara ett fall av två gamla män i ungefär samma ålder, båda visar tecken på minskande skärpa i sinnet, betonade Gartner. Det är en enorm skillnad mellan de två, sa han. Han kunde inte ha uttryckt det tydligare:] "Biden åldras. Trump är dement." (Ibid.) Original

En liknande uppfattning framförs av Harry Segal, clinical psychologist and Senior Lecturer in the Psychology Department at Cornell University and the Department of Psychiatry at Cornell Weill Medical School i en videointervju i David Pakman Showꜜ

Om man trots allt utgår ifrån att dessa bägge äldre personer har olika förmåga att hantera komplicerade frågor finns det anledning att reflektera över vilka konsekvenser man kan förvänta sig?

Michael Shear har under närmare 20 år skrivit om de amerikanska presidenternas hälsa och konstaterar i en artikel i New York Timesꜜ att vi endast får veta det som kandidaterna väljer att informera om./p>

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2024.05.23
Uppdaterades: ....

Kontroversiella ORD USA valåret 2024

     Lista på eventuellt nya ORD i BiBB.  
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®