DOAJ

1 AI

Fråga: Vad är DOAJ?

DOAJ står för "Directory of Open Access Journals" och är en webbaserad katalog över öppet tillgängliga vetenskapliga tidskrifter. DOAJ grundades år 2003 och har sedan dess blivit en av de mest respekterade och välkända katalogerna över öppet tillgängliga tidskrifter.

DOAJ har som mål att öka synligheten och tillgängligheten av vetenskaplig information genom att tillhandahålla en sökbar databas över kvalitetskontrollerade öppet tillgängliga tidskrifter inom alla ämnesområden. För att bli godkänd och upptagen i DOAJ måste tidskrifterna uppfylla vissa kriterier och genomgå en kvalitetsgranskning.

DOAJ är en viktig resurs för forskare, studenter och allmänheten som söker efter tillförlitliga och öppet tillgängliga källor till vetenskaplig information.

SVAR 2: DOAJ indexerar idag närmare 20.000 fria tidskrifter och 9 miljoner fria artiklar.

Skribent

Svaret via ChatGPT-4 (version 3 maj 23) 23.05.06. Accepterat av redaktionen i BiBB®

Publicerades: 2023.05.06   Uppdaterad senast: 6 maj 2023


2 Story

xxxxxx
Sökruta för tidskrifter och artiklar

DOAJ indexerar idag närmare 20.000 tidskrifter och 9 miljoner artiklar. Det är fritt för alla att söka och ladda ner artiklar. DOAJ drivs av frivilliga krafter - Read more about DOAJꜜ

I Sverige är konsortiet Bibsam ORD som drivs av Kungliga biblioteket en av de aktörer som arbetar frågor om Öppen tillgång (Open Access) av vetenskapliga artiklar.

Öppen tillgång och citeringsvärde

I den akademiska karriären är det framför allt viktigt att bli publicerad i högt rankade tidskrifter. Publicering i tidskrifter som man hittar i DOAJ har klart lägre meritvärde även om artiklarna är peer reviewed (granskade av referenter). Universitetens karriärmodell medför att många framstående forskare inte skickar in artiklar till Open Access tidskrifter.

Detta är en problematik som den akademiska världen inte lyckats lösa.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.05.06   
Uppdaterad senast: 7 oktber 2023.Föreslå ett helt nytt ORD som kan passa i uppslagsverket BiBB®You know a lot, we may add a little®