DOAJ

Svar 1 AI

Fråga 1: Vad är DOAJ?

DOAJ står för "Directory of Open Access Journals" och är en webbaserad katalog över öppet tillgängliga vetenskapliga tidskrifter. DOAJ grundades år 2003 och har sedan dess blivit en av de mest respekterade och välkända katalogerna över öppet tillgängliga tidskrifter.

DOAJ har som mål att öka synligheten och tillgängligheten av vetenskaplig information genom att tillhandahålla en sökbar databas över kvalitetskontrollerade öppet tillgängliga tidskrifter inom alla ämnesområden. För att bli godkänd och upptagen i DOAJ måste tidskrifterna uppfylla vissa kriterier och genomgå en kvalitetsgranskning.

DOAJ är en viktig resurs för forskare, studenter och allmänheten som söker efter tillförlitliga och öppet tillgängliga källor till vetenskaplig information.

Skribent

Svaret är genererat av ChatGPT-4 (version 3 maj 23) 23.05.06 . Accepterat av redaktionen i BiBB.

Publicerades: 2023.05.06   Uppdaterad senast: 6 maj 2023


Svar 2 Story

xxxxxx
Sökruta för tidskrifter och artiklar

DOAJ indexerar er idag närmare 20.000 tidskrifter och 9 miljoner artiklar. Det är fritt för alla att söka och ladda ner artiklar. DOAJ drivs av frivilliga krafter - Read more about DOAJ ↓

I Sverige är konsortiet Bibsam (bibliotek i samverkan) som är en del av Kungliga biblioteket en av de aktörer som driver frågor om Öppen tillgång (Open Access) av vetenskapliga artiklar.

Öppen tillgång och citeringsvärde

I den akademiska karriären är det framför allt viktigt att bli publicerad i högt rankade tidskrifter. Publicering i tidskrifter som man hittar i DOAJ har klart lägre meritvärde även om artiklarna är peer reviewed (granskade av referenter). Universitetens karriärmodell medför att många framstående forskare inte skickar in artiklar till Open Access tidskrifter.

Detta är en problematik som den akademiska världen inte lyckats lösa.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg, grundare av uppslagsverket BiBB.

Publicerades: 2023.05.06   
Uppdaterad senast: 6 september 2023. Kontakta BiBB om ORD som kan behöva uppdateras och andra synpunkter.     Om sajten.You know a lot, we may add a little®