Disruptiv

1 AI 1 TEMAꜜ

Fråga: Vad betyder disruptiv?

Disruptiv är ett adjektiv som används för att beskriva något som orsakar en stor förändring eller störning i en etablerad process, produkt eller bransch.
En disruptiv innovation eller teknologi är en som radikalt förändrar en bransch genom att erbjuda en enklare, billigare eller bättre lösning än vad som tidigare var tillgängligt. Den kan underminera de befintliga aktörerna på marknaden och tvinga dem att anpassa sig eller riskera att gå under.
Ordet disruptiv används ibland som en synonym för ord som störande, avbrytande eller omvälvande, och används ofta inom affärsvärlden och teknologisektorn för att beskriva innovativa idéer och företag som förändrar spelreglerna och bryter ner gamla hierarkier.

SVAR 2: Om begreppets historik i näringslivet och kritik av grundtesen.   SVAR 3: Om avtagande marginalnytta för forskning.

Skribent

Svar via ChatGPT 23.02.19. Och accepterad av redaktionen i BiBB®

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2023.02.20

Uppdaterades: ....


2 Notis

The innovator's dilemma

Användningen av begreppet disruptiv och beskrivningen av vissa omvälvande förändringar i teknologier och affärsliv som "disruptiva" kan spåras till några artiklar, med start 1995, och böcker, av Harvardprofessorn Clayton Christensen.

I boken "The innovator's dilemma"ꜜ (1997) finns över 50 exempel på företag som enligt författaren råkat ut för så stora förändringar att de kan kallas disruptiva.

Även om Christensen myntade eller populariserade ordet disruptiv om radikala förändringar i företagsvärlden formulerades grundtanken redan i början på 1900-talet av den österrikiske ekonomen Joseph Schumpeter (1883-1950) i hans begrepp "kreativ förstörelse".

Jill Lepore, professor i historia på Harvard university, skrev 2014 en uppmärksammad artikel i The New Yorkerꜜ med hård kritik mot Christensens tes och felaktiga belägg för förekomsten av "disruptiv innovation." Den hade underrubriken What the gospel of innovation gets wrong.

Lepores kritik är ett exempel på andra forskare som diskuterat begreppet disruptiv.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.02.20
Uppdaterades: 2024.06.15


3 Notis

Avtagande marginalnytta av forskning och patent

Tidskriften Nature publicerade i januari 2023 en vetenskaplig artikel som hävdade att forskning och de patent blivit allt mindre banbrytande - disruptiva - och att denna avtagande marginalnytta ORD har pågått under lång tid. Om artikeln finns en storyꜜ i BiBB Akademi.

Referenser

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.02.20
Uppdaterades: 2023.02.28

ManagementLista på eventuellt nya ORD i BiBB.
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®