Dilbert

Svar 1 Story

dilbert
Dilbert, avskedad 2023

På ett kontor kan i princip alla bli avskedade. I februari 2023 var timmen slagen för seriefiguren Dilbert att lämna plats åt andra. Hans upphovsman Scott Adams hade i media inte en utan flera gånger yttrat sig klart rasistiskt, senast via Youtube 23.02.23. Ett stort antal tidningar i USA beslutade att omgående upphöra med att publicera serien.

Tidningar över hela USA har upphört med Scott Adams långvariga serie "Dilbert" efter att serietecknaren kallade svarta amerikaner en "hatgrupp" och sa att vita människor borde "hålla sig helvetes långt ifrån" dem. Original (Washington Post ↓)

Artikeln berättar att tidningar som Washington Post, New York Times, Los Angeles Times och USA Today med ett nätverk av hundratals tidningar sagt att Scott Adams rasistiska åsikter inte var förenliga med tidningarnas policy.

Dilbert fanns som mest i cirka 2.000 tidningar i USA men under senare år upphörde många av dessa med serien. Ett dominerande skäl var att Scott Adams med åren blivit allt mer "högervriden". I USA betyder detta att de mest konservativas grupperna - ofta kallade "alt-right" omhuldade Dilbert och Scott Adams och således reagerade starkt negativt på tidningarnas beslut.

Artikeln fick de närmast följande dagarna närmare 17.000 kommentarer, innan kommentarsfältet stängdes, vilket är väsentligt fler än normalt. Redan en snabb läsning av några visade stark kritik mot Scott Adams. En serie och en person som "var bra", men som blivit i otakt med tiden och högerextrem.

I en artikel i New York Times säger Emilio Garcia-Ruiz, chefredaktör på San Francisco Chronicle som upphörde med Dilbert för ett antal månader sedan ...

"Hans serie gick från att vara rolig till att vara sårande och elak. Väldigt få läsare märkte när vi dödade den, och vi hade bara en handfull klagomål." Original (New York Times ↓)

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg.

Publicerades: 2023.02.27   
Uppdaterad senast: 4 mars 2023.


Svar 2 Notis

Serien Dilbert publicerades första gången 1989. Serien var en komisk satir över livet på ett kontor i IT-branschen. Dilbert fick bära seriens namn då han är dess huvudperson men det fanns också ett flertal andra aktörer. Om dessa karaktärer ↓ kan man läsa ingående i engelska Wikipedia.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg, redaktionen i BiBB.

Publicerades: 2023.02.27   
Uppdaterad senast: 3 augusti 2023


Svar 3 Notis

Entreprenören Elon Musk, storägare i bland annat Twitter, kommenterade "petningen" av Dilbert i sitt Twitterflöde och tyckte att felet mera låg hos media än hos Adam Scott.

Miljardärens kommentarer fortsätter ett mönster av att Musk uttrycker mer oro över "yttrandefriheten" för människor som gör rasistiska eller antisemitiska kommentarer än om själva kommentarerna. Original (Oremus, Washington Post).

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg, redaktionen i BiBB.

Publicerades: 2023.03.03   
Uppdaterad senast: 3 mars 2023 Kontakta BiBB om ORD som kan behöva uppdateras och andra synpunkter.     Om sajten.You know a lot, we may add a little®