Creative commons

1 Notis 1 TEMAꜜ

Creative Commons logo

Creative Commons (CC) är en icke-vinstdrivande organisation som hjälper till att övervinna juridiska hinder i form av upphovsrätt för delning av kunskap och kreativitet för att möta världens mest angelägna utmaningar. Över två miljarder objekt kan idag legalt delas via de olika licensnivåer som Creative Commons har som standard.

Engelska Wikipediaꜜ har en utmärkt genomgång av Creative Commons och de regler som finns för legal delning och återanvändning av objekt som valt att omfattas av Creative Commons.

SVAR 2: AI-svar om vad Creative Commons är.   SVAR 3: Om cc och bcc i betydelsen kopia.

Organisationen Creative Commons driver också en rad projektꜜ som "CC Global Network" för att öka volymen, bredden och kvaliteten på öppet tillgänglig kunskap över hela världen och the Open Climate Data projectꜜ för att underlätta öppning och delning av klimatdata och datamodeller som ett steg mot klimatförbättringar.

Om vi vill lösa världens mest akuta problem måste kunskapen om dessa problem vara öppen. Klimatförändringen, och den resulterande skadan på vår globala biologiska mångfald, har varit ett av världens mest angelägna problem i årtionden. (CC.) Original

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg, redaktionen i BiBB®

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2023.05.08

Uppdaterades: 2023.10.14


2 AI

Fråga: Vad är creative commons?

Creative Commons (CC) är en ideell organisation som har utvecklat licenser för upphovsrätt som gör det möjligt för författare, konstnärer, forskare och andra att dela sitt arbete på ett öppet och tillgängligt sätt. Creative Commons-licenser är en typ av juridiskt verktyg som ger upphovsmän möjlighet att behålla vissa rättigheter till sitt verk samtidigt som de tillåter andra att använda, sprida och bygga vidare på verket.

CC-licenser finns i flera olika varianter, men de ger i allmänhet användare rätt att återanvända, dela och modifiera andras verk så länge de ger korrekt kreditering och använder verket på ett icke-kommersiellt sätt (om inte upphovsmannen har gett tillstånd till kommersiell användning). CC-licenser har blivit allt vanligare inom akademisk publicering, och används ofta i samband med Open Access-publicering.

Genom att använda CC-licenser kan upphovsmän öka spridningen och användningen av sitt arbete, samtidigt som de kan behålla kontrollen över hur deras verk används. CC-licenser är också användbara för användare som söker efter innehåll som de kan återanvända och sprida på ett enkelt och lagligt sätt.

Skribent

Svaret via ChatGPT-4 23.05.08 (version 3 maj 23). Accepterat av redaktionen i BiBB®

Publicerades: 2023.05.08
Uppdaterades: ....


3 Notis

Förkortningen cc i Creative Commons logo ska inte förväxlas med cc i betydelsen carbon copy och används i mejl och brev för att ange vilka som fått en kopia. "bcc" betyder blind carbon copy och innebär att de öppna mottagarna i ett mejl inte ser de som får en dold kopia.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg, redaktionen i BiBB®

Publicerades: 2023.05.08
Uppdaterades: 2023.09.18

ITLista på eventuellt nya ORD i BiBB.
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®