Creative commons

Svar 1 [Notis] Tema: IT

Creative Commons logo

Creative Commons är en icke-vinstdrivande organisation för som hjälper till att övervinna juridiska hinder för delning av kunskap och kreativitet för att möta världens mest angelägna utmaningar. Över två miljarder objekt kan idag legalt delas via de olika licensnivåer som CC har som standard.

Engelska Wikipedia ↓ har en utmärkt genomgång av Creative Commons och de regler som finns för legal delning och återanvändning av objekt som valt att omfattas av Creative Commons

Organisationen Creative Commons driver också en rad projekt ↓ som "CC Global Network" för att öka volymen, bredden och kvaliteten på öppet tillgänglig kunskap över hela världen och "the Open Climate Data project" för att underlätta öppning och delning av klimatdatauppsättningar och datamodeller som ett steg mot klimatförändringar.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg, redaktionen i BiBB.

Publicerades: 2023.05.08   
Uppdaterad senast: 8 maj 2023.


Svar 2 [AI]

Fråga 1: vad är creative commons?

Creative Commons (CC) är en ideell organisation som har utvecklat licenser för upphovsrätt som gör det möjligt för författare, konstnärer, forskare och andra att dela sitt arbete på ett öppet och tillgängligt sätt. Creative Commons-licenser är en typ av juridiskt verktyg som ger upphovsmän möjlighet att behålla vissa rättigheter till sitt verk samtidigt som de tillåter andra att använda, sprida och bygga vidare på verket.

CC-licenser finns i flera olika varianter, men de ger i allmänhet användare rätt att återanvända, dela och modifiera andras verk så länge de ger korrekt kreditering och använder verket på ett icke-kommersiellt sätt (om inte upphovsmannen har gett tillstånd till kommersiell användning). CC-licenser har blivit allt vanligare inom akademisk publicering, och används ofta i samband med Open Access-publicering.

Genom att använda CC-licenser kan upphovsmän öka spridningen och användningen av sitt arbete, samtidigt som de kan behålla kontrollen över hur deras verk används. CC-licenser är också användbara för användare som söker efter innehåll som de kan återanvända och sprida på ett enkelt och lagligt sätt.

Skribent

Svaret är genererat av ChatGPT-4 23.05.08 (version 3 maj 23). Accepterat av redaktionen i BiBB.

Publicerades: 2023.05.08   Uppdaterad senast: 8 maj 2023


Svar 3 [Notis]

Förkortningen cc i Creative Commons logo ska inte förväxlas med cc: som betyder carbon copy och används i mejl och brev för att ange vilka som fått en kopia. "bcc" betyder blind carbon copy och innebär att de öppna mottagarna i ett mejl inte ser de som får en dold kopia.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg, redaktionen i BiBB.

Publicerades: 2023.05.08   
Uppdaterad senast: 8 maj 2023. Upptäck fler ORD.      Dina synpunkter är välkomna. Sänd SMS till 070 576 20 15 eller mejla.