Bråttomkänsla

1 Story 2 TEMANꜜ

Bråttom. Känsla för bråttom. Urgency
BråttomkänslaJ.S.

Bråttomkänsla är ett nyord, en neologismꜜ för att på svenska uttrycka engelskans "sense of urgency". En möjlighet vore att, som flera tjänster, översätta till "känsla av bråttom" men det blir nog lite för många ord och är inte böjbart på samma sätt.

SVAR 2: Om att ordet bråttom är ett så kallat suddigt ord. I ett kommande svar anges några konkreta exempel.

Det är paradoxalt att vi inom så många områden talar om behovet av radikal / disruptiv ORD förändring när vi samtidigt ser hur allt mer förändras. Många djurarter är utrotningshotade och kräver handling "nu". AI-tekniker och tjänster rullas ut i hög fart och kräver att individer, organisationer och samhällen "nu" beslutar hur "vi" ska möta detta. Inom migration, klimat, energi och det ryska angreppskriget mot Ukraina och Europa finns mängder med frågor som kräver svar "nu". Hur mycket tid finns det innan det blir än värre? Bråttomkänslan är olika närvarande för olika frågor och personer.

Ordet urgency kommer från latinets "urgeo": tränga på, ligga åt, pressa, ej släppa taget, envisas. Urgens eller böjningar därav är inte ett svenskt ord.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2023.09.08

Uppdaterades: ....


2 Notis

En meter är alltid en meter, men ord som lagom, snart, snarast möjligt, stillsam, hastig, tillräcklig, omgående och bråttom har ingen entydighet. De är luddiga och betyder olika saker i olika sammanhang, situationer och i olika röster.

Begreppet Fuzzy logic började användas inom matematik i mitten av 1960-talet och är också ett begrepp inom programmering och artificiell intelligens. Ordet "fuzzy" förekommer inom ett flertal andra områden från arkitektur till medicin. Se engelska Wikipedia.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.09.08
Uppdaterades: ....

Hälsa och livsstil SpråkfrågorLista på eventuellt nya ORD i BiBB.
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®