Bojkott

1 Story

bojkott
BojkottJ.S.

En bojkott är en form av protest av många mot någon eller något och att denna är så publik som möjligt. En bojkott är en medveten handling av en grupp personer till skillnad från en sanktion som kan ha liknande syften men utövas av en stat. Aktuella exempel är att några svenska partiledare - och andra - tackade nej till att delta i Nobelfesten 2023 då bland andra Rysslands ambassadör inbjudits att delta i prisceremonin. EU och USA har infört ett ökande antal sanktioner - sanktionspaket - mot Ryssland på grund av landets oprovocerade angreppskrig mot Ukraina som inleddes i februari 2022.

I engelska Wikipediaꜜ finns ett flertal exempel på kända bojkotter i världen.

Svar 2 Uppföljning av Nobeldiskussionen och bojkotterna mot Ryssland.

Lönar sig bojkotter och sanktioner?

Frågan om sanktioner diskuteras i ett kommande separat ORD om sanktioner. Vad avser bojkotter bör man se frågan ur flera perspektiv. Är påverkan synlig och omedelbar eller är den mer diffus? Hur kan en bojkott påverka de deltagande personerna till skillnad från det bojkottade objektet? Den första frågan är lättare för forskare att utvärdera än den senare.

Termen bojkott avser att flera personer gör gemensam sak men det finns också en protest på individnivå som är mer privat men också är en form av avståndstagande - en tyst protest. Att en person väljer att aldrig köpa en Tesla-bil för att hen ogillar att Elon Musk allt oftare stödjer extremhögern i USA är ett exempel. Eller att inte handla produkter från Marabou, Mars med flera då dessa varumärkens ägare finns på Ukrainas listaꜜ över företag vars affärer ger pengar till det ryska krigsmaskineriet. Det är skillnad på att vara eller tjänst placeras utanför en persons "inköpskarta" och att denna i sig innehåller olika preferenser.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

BiBB.se

(bibb.se)
>Publicerades: 2023.09.02

Uppdaterades: ....


2 Story

Uppföljning av Nobeldiskussionen och bojkotterna mot Ryssland

När kritiken mot Nobelstiftelsens beslut att bjuda in bland andra Rysslands ambassadör i Sverige till prisceremonin blossade upp på bred front gick Nobelstiftelsens VD Vidar Helgesen ut i media och förklarade med fast blick att han förstod kritiken men att man inte avsåg att ändra sitt beslut. Se artikel i Aftonbladetꜜ

MEN följande dag, den 2 september, ändrade sig Nobelstiftelsen och tog tillbaka de kontroversiella inbjudningarna. Trycket blev för stort. Även om man fortsatt hävdade att man var missförstådda. Några skulle säga "halv pudel".

”Vi tar till oss av de starka reaktionerna i Sverige som fullständigt överskuggat detta budskap. Nobelstiftelsens styrelse väljer därför att upprepa förra årets undantag från vanlig praxis – att inte bjuda in Ryssland, Belarus och Irans ambassadörer till prisutdelningsceremonin i Stockholm”. (Nobelstiftelsen 23.09.02)

För hela citatet se Press releaseꜜ från Nobelstiftelsen.

Frågan om bojkotterna och sanktionerna mot Ryssland behandlas i ett kommande ORD.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.09.02
Uppdaterades: ....

Kontroversiella ORD Ryssland-Ukraina

     Lista på eventuellt nya ORD i BiBB.  
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®