Blue Ocean Strategy

1 Story

Blue Ocean Strategy
Image J.S.

Blue Ocean Strategy är titeln på en bok som publicerades 2004 av W. Chan Kim and Renée Mauborgne, professorer vid den internationellt kända franska managementskolan INSEAD. Boken blev en stor framgång och inte minst ett redskap för managementkonsulter. Titeln och konceptet bygger på en metafor där en marknad fylld av konkurrenter kallas för en "Röd ocean" som erbjuder relativt likartade tjänster och produkter.

I en röd ocean är det enligt författarna svårt att uppnå tillräcklig lönsamhet. En alternativ strategi är att formulera en annorlunda strategi - "en Blå Ocean" som har en unikitet i en eller flera dimensioner som konkurrenterna har svårt att imitera.

Svar 2AI-dialog. Exempel på en "Blue ocean strategy". Svar 3 En alternativ metafor och strategi "Green Island Strategy" - en Grön Ö Strategi i en röd ocean.

Artikeln i Wikipediaꜜ presenterar huvudpunkterna i boken som blev en enorm framgång med närmare fyra miljoner sålda exemplar och mycket beröm i affärspressen i många länder, inklusive Kina. Boken har fått två uppföljare av författarna, en 2017 och en 2023, och blivit ett etablerat koncept i företagsledarutbildningsindustrin.

Artikeln i Wikipedia innehåller två typer av kritik. Den första som citeras nedan är att administratörerna anser att artikeln inte håller önskad kvalitet och standard för artiklar i Wikipedia.

This article reads like a press release or a news article and may be largely based on routine coverage. Please expand this article with properly sourced content to meet Wikipedia's quality standards, event notability guideline, or encyclopedic content policy. (May 2020) (Wikipedias text i artikelns inledning)

Den andra kritiken handlar om att konceptet i grunden inte är speciellt nytt men allvarligare är att konceptet i sin tillämpning är mera deskriptivt än preskriptivt. Det vill säga att det är mer beskrivande än föreskrivande om hur man skapar en blå strategi. Kritiken hävdar att konceptet mer är ett exempel på en mycket skicklig varumärkesetablering än en vetenskapligt accepterad teori.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2023.08.22

Uppdaterades: 2023.10.23


2 AI-dialog

Fråga 1: Vad är en Blue Ocean Strategy?

En "Blue Ocean Strategy" (Blåhavstrategi på svenska) är en affärsstrategi som syftar till att skapa en ny och outforskad marknad, istället för att tävla i en befintlig och mättad marknad (kallad "red ocean" eller "röd hav" på svenska). Termen myntades av författarna W. Chan Kim och Renée Mauborgne i deras bok med samma namn, "Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant", som publicerades 2005.

I en blue ocean strategy söker företag efter sätt att differentiera sig och skapa ett värdeerbjudande som inte finns på marknaden än. Istället för att försöka konkurrera genom prisnedskärningar eller små differentieringar, strävar man efter att skapa en ny marknad där konkurrensen är begränsad eller obefintlig, vilket kan leda till högre lönsamhet och tillväxt.

För att implementera en blue ocean strategy måste företag identifiera de faktorer som traditionellt har accepterats som branschstandarder och utmana dessa normer genom innovation och nytänkande. Det handlar om att skapa ett unikt värdeerbjudande som attraherar nya kunder och ger företaget möjlighet att etablera sig som en pionjär på en ny marknad.

Sammanfattningsvis handlar en blue ocean strategy om att skapa sin egen marknad genom att bryta sig loss från konkurrensen i en befintlig marknad och istället fokusera på att erbjuda något unikt och värdefullt som lockar kunder och skapar tillväxtmöjligheter.

Fråga 2: Ge fem exempel på företag som lyckats med en Blue Ocean Strategy

Här är fem exempel på företag som har framgångsrikt genomfört en blue ocean strategy:

1.   Cirque du Soleil: Cirque du Soleil omdefinierade cirkusbranschen genom att skapa en unik kombination av cirkus, teater och konstnärlig framställning. Istället för att tävla i den traditionella cirkusmarknaden valde de att skapa en helt ny genre som inte hade några direkta konkurrenter.

2.  Apple: Apple lyckades med en blue ocean strategy när de lanserade iPod, som kombinerade musikspelare med en enkel användargränssnitt och en online-musikbutik (iTunes). De skapade en ny marknad för digital musik och förändrade hur vi konsumerar musik.

3.   Nintendo Wii: Nintendo valde att inte konkurrera direkt med Sony och Microsoft på den traditionella spelkonsolmarknaden. Istället skapade de Wii med dess rörelsekänsliga kontroller, vilket lockade en bredare publik inklusive familjer och icke-gamers.

4.   Airbnb: Airbnb skapade en ny marknad genom att utnyttja delningsekonomin och möjliggöra för privatpersoner att hyra ut sina bostäder till resenärer. Genom detta nytänkande kunde de undvika direkt konkurrens med etablerade hotellkedjor.

5.   Tesla: Tesla valde att fokusera på elektriska fordon med hög prestanda och avancerad teknik. Genom att skapa en attraktiv kombination av innovation, hållbarhet och lyx lyckades de skapa en ny marknad för elbilar och förändra uppfattningen om vad en bil kan vara.

Dessa exempel illustrerar hur dessa företag valde att gå utanför de traditionella konkurrensområdena och istället skapade sina egna blåa hav där de kunde blomstra genom att erbjuda något unikt och differentierat.

Fråga 3: Även om man har en blå strategi kommer kanske konkurrenterna att lära sig och göra strategin mindre blå? Tesla har fått resursstarka konkurrenter

Det stämmer att när ett företag implementerar en blå ocean strategy och skapar en ny och unik marknad, är det möjligt att konkurrenter med tiden kan lära sig och försöka efterlikna strategin. Det är en naturlig del av affärsvärlden att andra aktörer följer framgångsrika idéer och koncept.

När konkurrenter anpassar sina strategier för att försöka replikera framgången kan det leda till en ökad konkurrens i den nya marknaden, vilket potentiellt kan minska det ursprungliga företagets unika position. Därför är det viktigt att företaget fortsätter att vara innovativt och agera proaktivt för att behålla sin differentiering och konkurrensfördel.

När det gäller Tesla och elbilsbranschen har fler resursstarka aktörer inträtt på marknaden med tiden. Detta har ökat konkurrensen och satt press på Tesla att fortsätta att förnya sig och förbättra sina produkter och tjänster för att behålla sin ledande position. För att bevara en blå ocean strategy och undvika att konkurrenter minskar dess unikhet kan företaget vidta flera åtgärder:

1.   Ständig innovation: Fortsätta att utveckla nya funktioner, teknologier eller tjänster som håller företaget i framkant och svår att kopiera.

2.   Varumärkeslojalitet: Bygga starka relationer med kunderna och skapa en lojal kundbas som är mindre benägen att byta till konkurrenter.

3.   Förbättrad kundupplevelse: Erbjuda en överlägsen kundupplevelse som går bortom produkten i sig, vilket gör det svårare för konkurrenter att replikera.

4.   Nätverkseffekter: Skapa nätverkseffekter eller ekosystem som gör det mer fördelaktigt för kunder och samarbetspartners att fortsätta vara engagerade med ditt företag.

5.   Anpassa och reagera: Var beredd att anpassa strategin när konkurrenter närmar sig och hitta nya sätt att differentiera sig.

Sammanfattningsvis är en blå ocean strategy inte en garanti för evig isolering från konkurrens. Konkurrenter kan anpassa sig och försöka ta del av framgången. Därför är det avgörande att det ursprungliga företaget förblir agilt, nytänkande och kundfokuserat för att behålla sin konkurrensfördel på lång sikt.

Skribent

Svaret via ChatGPT-4 (version 3 aug. 23) 23.08.21 . Accepterat av redaktionen i BiBB®

Publicerades: 2023.08.22
Uppdaterades: ....


3 Story

Bra metaforerORD är ibland både starka och förrädiska. De kan fånga och färga en världsbild och skapa en mental karta med ödesdigra konsekvenser.

Tål en metafor en bokstavlig jämföelse? Om en marknad är en "Röd ocean", var i bildvärlden finns den "Blå oceanen"? Ligger den utanför och är farvatten dit de röda vågorna inte når, eller ...? I många presentationer av konceptet finns två fält, ett rött och ett blått, och texter som anger utmärkande drag för respektive strategi. Men gör detta metaforen mer användbar och realistisk för strategiarbete?

En grön ö i en röd ocean - A Green island strategy

En mer realistisk metafor vore ett koncept med titeln Green islands in red oceans. Att beskriva en konkurrensutsatt marknad som en röd ocean är en rimlig metafor. Att visualisera en grön ö i detta röda hav är enklare och mer realistiskt än att fundera över en annan sorts ocean och dess geografiska placering.

Om metaforen är en grön ö kan man ganska enkelt tänka sig att denna både kan växa och översköljas av andra aktörer i den röda oceanen. Metaforen om en grön ö i en röd ocean går att applicera på både små och stora bolag men understryker den potentiellt tillfälliga unikiteten när konkurrenter lär och lånar. Detta hindrar inte att det finns exempel på gröna öar som funnits en tid och vuxit sig starka - Wikipedia är ett utmärkt sådant.

Konceptet Green Island Strategy är formulerat av Johan Schlasberg och finns i kapitel 9 "Affärsmodeller för uppslagsverk"ꜜ i Schlasbergs avhandling.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.08.22
Uppdaterades: ....

Management

     Lista på eventuellt nya ORD i BiBB.  
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®