Blake W. poem

Svar 1 Story

Too see a world är ett poem av engelsmannen William Blake som troligen skrevs 1803 men inte publicerades förrän 1863 enligt engelska Wikipedia. Raderna nedan ingår i verket "Auguries of Innocence". Der första citatet är från verkets slutrader. Detta ORD publiceras för att texten är sorgligt relevant även i vår tid. Versen har dessutom en vacker rytm.

Every Night & every Morn
Some to Misery are Born
Every Morn and every Night
Some are Born to sweet delight
Some are Born to sweet delight
Some are Born to Endless Night

I Wikipedia ↓ står att versen ovan citeras i Agatha Christie's 1967 roman "Endless Night och att de sista raderna användes av Jim Morrison i The Doors' sång "End of the Night".

Även de första raderna i verket är ofta citerade ...

To see a World in a Grain of Sand
And a Heaven in a Wild Flower
Hold Infinity in the palm of your hand
And Eternity in an hour.

Verket ingår i en samling som idag finns i Morgan Library & Museum i det som kallas Pickering-manuskriptet ↓ efter samlaren B.M. Pickering som senast ägde verket innan det kom till Morgan L & M. Man kan undra varför Blake inte publicerade så vackra och uttrycksfulla strofer under sin levnad.

Det finns flera poem av William Blake översatta till svenska av bland andra Viveka Heyman, Göran Malmqvist och Erik Blomberg. Men har ännu inte hittat dessa rader på svenska.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg, grundare av BiBB®

Publicerades: 2023.11.07   Uppdaterad senast: 7 november 2023


Svar 2 Notis

William Blake (1757 -1827) var en brittisk poet, mystiker, konstnär och publicist. Blake hade egentligen önskat bli konstnär vilket avspeglas i att många av hans poem är graverade i kopparplåt med egna illustrationer.

I engelska Wikipedia ↓ finns ett långt stycke om Blakes inflytande på senare generationers konstnärer, musiker och författare

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg, grundare av BiBB®

Publicerades: 2023.11.07   Uppdaterad senast: 7 november 2023 Vänligen kontakta BiBB om ORD som kan behöva uppdateras och andra synpunkter.