Bitcoin - energianvändning

Svar 1 Notis ⇒ Tema: Energi

Bitcoin är en decentraliserad digital valuta, en krypovaluta, vilket innebär att den inte är kopplad till någon regering eller central myndighet. Somliga anser att Bitcoin och dess gelikar är positivt för samhället medan andra anser att betalningar i Bitcoin mest gynnar ljusskygga affär, spekulationer och cyberkriminella. Mer om dessa frågor och Bitcoins historik och funktion finns i Wikipedia ↓.

Detta ORD har fokus på hur mycket energi som krävs för "bitcoin mining" i världen och olika effekter av denna energikonsumtion för att fastställa kryptovalutors värde. Värdet på bitcoin - som snabbt kan skifta väsentligt - etableras i komplicerade databeräkningar.

135.71 TWh per år är den senaste årliga energiförbrukningen för framställning av värden på bitcoins. Denna statistik uppdateras frekvent ↓ av Cambridge Centre for Alternative Finance. Sajten har också olika typer av jämförelser som gör det lättare att få grepp om relativa storlekar av olika energiförbrukningar med mera. Rekommenderas.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg, redaktionen i BiBB.

Publicerades: 2023.05.05   
Uppdaterad senast: 3 augusti 2023.


Svar 2 AI

Fråga 1: Hur mycket energi krävs för bitcoin mining i världen per år?

Den exakta mängden energi som krävs för Bitcoin mining varierar över tid beroende på flera faktorer som hash rate, antalet miners och effektiviteten hos deras utrustning. Men en uppskattning från Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index visar att den årliga energiförbrukningen för Bitcoin mining var cirka 133,68 TWh (terawattimmar) per år i maj 2021.

Det är viktigt att notera att denna siffra är mycket högre än den totala energiförbrukningen i vissa länder. Det har också funnits oro över den stora mängden fossila bränslen som används för att generera el som används för Bitcoin mining. Vissa gruvdriftsanläggningar använder dock förnybar energi, som sol- och vindkraft, vilket kan minska dess miljöpåverkan.

Fråga 2: Var hittar jag Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index

Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index är tillgänglig online och du kan hitta den på följande webbadress: https://cbeci.org/

På webbplatsen kan du hitta uppdaterade uppskattningar av den totala energiförbrukningen för Bitcoin mining, samt annan relaterad data och forskning. Webbplatsen drivs av Cambridge Centre for Alternative Finance vid University of Cambridge Judge Business School och är en av de mest auktoritativa källorna för att uppskatta energiförbrukningen för Bitcoin mining.

Skribent

Svaret är genererat av ChatGPT-4 (version 23.05.03). Accepterat av redaktionen i BiBB.

Publicerades: 2023.05.05   Uppdaterad senast: 5 maj 2023


Svar 3 Story

Om bitcoin mining i USA i ett energiperspektiv.

bitcoin mining
Foto: New York Times

Bilden visar en anläggning för bitcoin mining i Rockdale, Texas, som förbrukar lika mycket energi som 300.000 närliggande hushåll.

Enligt denna artikel i New York Times ↓ finns 34 storskaliga anläggningar för att processa bitcoins i USA. Dessa ställer stora krav på elnätet.

Deras verksamhet kan skapa kostnader – inklusive högre elräkningar och enorma koldioxidföroreningar – för alla runt omkring dem, av vilka de flesta inte har något med Bitcoin att göra.

I vissa områden lär detta ha lett till elprisökningar på närmare 5% vilket motsvarar merkostnader på närmare 1.8 miljarder USD per år. Dessutom säger artikeln att denna "extra" elproduktion ...

... orsakar också lika mycket koldioxidföroreningar som om man hade adderat ytterligare 3,5 miljoner gasdrivna bilar till USA:s vägar, enligt en analys av WattTime, ett ideellt teknikföretag.

Vill man veta mer om Bitcoinproduktion i USA och dess effekter är artikeln i New York Times en bra källa.

Detaljstudie om Bitcoinföretag i Texas

Bitcoinproducenterna har hittat på ett flertal sätt att tjäna pengar både på själva kärnaffären på flera andra sätt. En studie av den ideella organisationen Tech transparency project visar ingående hur detta kan gå till.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg, grundare av uppslagsverket BiBB.

Publicerades: 2023.05.05   Uppdaterad senast: 5 maj 2023 Kontakta BiBB om ORD som kan behöva uppdateras och andra synpunkter.     Om sajten.You know a lot, we may add a little®