Bellingcat

Svar 1 Notis ⇒ Tema: Ryssland-Ukraina

Bellingcat logo

Bellingcat är en grupp journalister och specialister inom olika IT-områden som genom ett antal fördjupade reportage och analyser skaffat sig internationell ryktbarhet. De har återkommande avslöjat - för makthavare - ofta obehagliga sanningar och dokumenterar hur man kommit fram till sina resultat.

I ett uppmärksammat reportage ↓ kunde Bellingcat i oktober 2022 dokumentera vilka som utvecklat och varifrån de styrde de dödliga missilangreppen mot Kiev och andra orter i Ukraina.

I Svar 2: AI-svar om att "Bellingcat har blivit ett viktigt verktyg för journalistik och undersökande rapportering".

Ett aktuellt exempel ↓, när detta skrivs första gången, är en rysk falsk video om hur några ukrainska soldater misshandlar en rysk muslimsk kvinna. Bellingcat kunde geolokalisera videon till en rysk geografisk plats utanför Ukrainas kontroll. Och visa att aktörerna i videon var ryska. Den falska videon spreds i sociala media bland annat med syfta att manipulera hur musliner behandlas i Ukraina.

Flera av Bellingcats medarbetare har blivit hotade till livet och några tvingas arbeta från okända adresser. På Bellingcats hemsida anges ett antal av sajtens och tjänstens donatorer.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg, redaktionen i BiBB®

Publicerades: 2023.03.30   
Uppdaterad senast: 31 mars 2023.


Svar 2 Ai

Vad är Bellingcat?

Bellingcat är en oberoende och icke-vinstdrivande organisation som använder öppen källkod och digital undersökningsmetodik för att granska och undersöka olika händelser runt om i världen. Organisationen grundades år 2014 av Eliot Higgins och har sitt huvudkontor i Nederländerna.

Bellingcat har specialiserat sig på undersökning av konflikter, krigsförbrytelser, mänskliga rättigheter, korruption och desinformation genom att använda öppen källkod från sociala medier, satellitbilder, videor och andra offentligt tillgängliga källor. Organisationen är känd för sin roll i att identifiera och bevisa användningen av kemiska vapen i Syrien och för att ha identifierat de ryska officerarna som var ansvariga för nedskjutningen av Malaysia Airlines Flight MH17 över Ukraina 2014.

Bellingcat har blivit ett viktigt verktyg för journalistik och undersökande rapportering genom att använda teknik och öppen källkod för att avslöja sanningen bakom olika händelser runt om i världen.

Skribent

Svar via ChatGPT 23.03.30. Accepterad av redaktionen i BiBB®

Publicerades: 2023.03.30   
Uppdaterad senast: 30 mars 2023. Vänligen kontakta BiBB om ORD som kan behöva uppdateras och andra synpunkter.You know a lot, we may add a little®