Bellingcat

1 Notis

Bellingcat logo

Bellingcat är en grupp journalister och specialister inom olika IT-områden som genom ett antal fördjupade reportage och analyser skaffat sig internationell ryktbarhet. De har återkommande avslöjat - för makthavare - ofta obehagliga sanningar och dokumenterar hur man kommit fram till sina resultat.

I ett uppmärksammat reportageꜜ kunde Bellingcat i oktober 2022 dokumentera vilka som utvecklat och varifrån de styrde de dödliga missilangreppen mot Kiev och andra orter i Ukraina.

Svar 2 AI-svar om att "Bellingcat har blivit ett viktigt verktyg för journalistik och undersökande rapportering".

Ett aktuellt exempelꜜ, när detta skrivs första gången, är en rysk falsk video om hur några ukrainska soldater misshandlar en rysk muslimsk kvinna. Bellingcat kunde geolokalisera videon till en rysk geografisk plats utanför Ukrainas kontroll. Och visa att aktörerna i videon var ryska. Den falska videon spreds i sociala media bland annat med syfta att manipulera hur musliner behandlas i Ukraina.

Flera av Bellingcats medarbetare har blivit hotade till livet och några tvingas arbeta från okända adresser. På Bellingcats hemsida anges ett antal av sajtens och tjänstens donatorer.

2024 års Olof Palme pris till Bellingcat

Bellingcat får 2024 års Olof Palme prisꜜ för ..

Bellingcat bedriver dessutom ett veritabelt detektivarbete i syfte att dokumentera vem som utfört olika brott vare sig det handlar om mord, mordförsök, olaglig handel eller terrorhandlingar.

Deras outtröttliga arbete lägger en solid grund för såväl nationalstater som internationella organisationer att, i linje med det politiska arvet från Olof Palme, verka utifrån såväl internationell som nationell rätt. Det omfattande dokumentationsarbete som mobiliseras av Bellingcat ger därutöver underlag för att skriva historien kring en serie brott mot mänskligheten. (Palmefonden: del av prismotiveringen)

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2023.03.30

Uppdaterades: 2024.01.08


2 AI

fråga: Vad är Bellingcat?

Bellingcat är en oberoende och icke-vinstdrivande organisation som använder öppen källkod och digital undersökningsmetodik för att granska och undersöka olika händelser runt om i världen. Organisationen grundades år 2014 av Eliot Higgins och har sitt huvudkontor i Nederländerna.

Bellingcat har specialiserat sig på undersökning av konflikter, krigsförbrytelser, mänskliga rättigheter, korruption och desinformation genom att använda öppen källkod från sociala medier, satellitbilder, videor och andra offentligt tillgängliga källor. Organisationen är känd för sin roll i att identifiera och bevisa användningen av kemiska vapen i Syrien och för att ha identifierat de ryska officerarna som var ansvariga för nedskjutningen av Malaysia Airlines Flight MH17 över Ukraina 2014.

Bellingcat har blivit ett viktigt verktyg för journalistik och undersökande rapportering genom att använda teknik och öppen källkod för att avslöja sanningen bakom olika händelser runt om i världen.

Skribent

Svar via ChatGPT 23.03.30. Accepterad av redaktionen i BiBB®

Publicerades: 2023.03.30
Uppdaterades: ....

Media Ryssland-Ukraina

     Lista på eventuellt nya ORD i BiBB.  
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®