Banksy

1 Story

Strimlad Banksy
Strimlad Banksy

Banksy är ett stort namn i den moderna konstvärlden. De som känner till hans namn vet ofta att han är anonym. Frågan om vem han är är i grunden ganska ointressant men det är en fråga som driver mediaintresset - och konstverkens kommersiella värde.

Banksy lämnade hösten 2018 en inramad litografi Girl with Balloon till auktionsföretaget Sotheby's i London. Verket klubbades för 1.4 miljoner USD men i samma ögonblick - perfekt timing - som klubbslaget ekade i den fullpackade salen började verket röra sig neråt och strimlades - fast inte hela verket. Vad hade hänt?

Någon långt bak i salen (kanske Banksy själv) hade via fjärrkontroll aktiverat en i (den ovanligt tjocka) ramen inbyggd pappersstrimlare. I sorlet diskuterades om konstverket nu var förstört? En juridisk analys några månader senare kom fram till att förstörelsen bröt mot lagen om åverkan på annans egendom då verket i samma ögonblick som klubban föll övergick i den nye ägarens ägo. En av cheferna på Sotheby's sa att It appears that we have been Banksy-ed.

Svar 2 Vem är Banksy? Strimla vad du vill. Svar 3 AI-svar. Svar 4 Utställningar.

Banksy meddelade att ett nytt konstverk skapats inför öppen ridå och certifierade officiellt att det var ett äkta och unikt verk av Banksy och gav den ett nytt namn Love is in the bin. Ägarinnan beslutade behålla verket men valde att sälja det på auktionsföretaget Christie's i oktober 2021. Det såldes för 25.4 miljoner USD. Nytt Banksy-rekord. Fullträff för alla inblandade. Diskussionerna fortsätter och uttrycket "conversation piece" passar bra i sammanhanget.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2023.03.07

Uppdaterades: ....


2 Notis

Enligt Wikipedia är Banksy troligen en man, men kan ha idag ha blivit ett namn för mer än en person.

Banksy inledde sin karriär som gatukonstnärꜜ, en uttrycksform som har en lång historia. Här ryms såväl graffiti som rondellhundar och flera andra verk. Det offentliga rummet görs till diskussions- och provokationsfora.

Banksy är en socialt mycket engagerad person och deltar på sitt sätt i aktuella politiska och sociala frågor.

Händelsen med det det förstörda konstverket ledde både till att flera företag publicerade "strimlade" versioner av några av sina bilder men också till att minst en programmerare gjorde en egen "strimlare" i programform. Det hade gått att bygga in en sådan i denna notis men tills dess går det utmärkt att strimla vilken bild du vill via Lee Martins strimlareꜜ.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.03.07
Uppdaterades: ....


3 AI

Fråga: vad gör konstnären Banksy?

Banksy är en pseudonym för en anonym konstnär som är känd för sin politiska street art och graffiti. Banksys verk har dykt upp på väggar och offentliga platser över hela världen, från London och New York till Gaza och Bethlehem.
br> Banksys konstverk kan vara allt från politiska kommentarer till humoristiska eller surrealistiska motiv. Många av hans verk är också kända för att ha en subtil social eller politisk kritik. Banksy använder ofta stencilteknik för att skapa sina verk, vilket gör det möjligt för honom att snabbt producera och reproducera sina motiv på olika platser.
br> Banksy har varit aktiv sedan tidigt 2000-tal och har blivit en av de mest kända och inflytelserika street artisterna i världen. Han har också utforskat andra konstformer, inklusive målning och installationer. Trots hans kändisskap är hans verk fortfarande ofta anonyma och det är okänt vem han är eller var han bor.

Skribent

Svar via ChatGPT 23.03.06. Accepterad av redaktionen i BiBB®

Publicerades: 2023.03.07
Uppdaterades: ....


4 Notis

Pest Control Banksy
Legalt om Banksy

Utställningar av och om Banksy

Runt om i världen görs det utställningar om Banksy. Dessa kan vara auktoriserade av Banksy via sajten Pest Controlꜜ eller helt oauktoriserade.

I Malmö pågick en oauktoriserad men mycket sevärd utställning om Banksy i Malmöꜜ den 14 januari till den 21 maj 2023. Den flyttas senare till Göteborg och Stockholm.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.03.07
Uppdaterades: 2023.09.25

Kultur Personer

     Lista på eventuellt nya ORD i BiBB.  
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®