Avokado

Svar 1  Story TEMA: Ekonomi TEMA: Hälsa och livsstil

avokado
J. Schlasberg

Avokado från Mexiko bör undvikas då de odlas under former som i allt högre grad förstör skyddad mark. Kriminella organisationer skaffar sig genom mutor och våld mer makt över produktionen och distributionen av avokado.

I artikeln De enda som skulle sörja dagens avokado är de kriminella gängenꜜ berättar Lisa Magnusson (DN) om den storskaliga avokadoindustrin i Mexiko. Men först om den tur man måste ha ...

Svar 2↓ Om marknadsföring av avokado som hälsoprodukt och om antioxidanter.   Svar 3↓ Forskningsmodell som visar att avokadoodlingen kan ge än värre problem i framtiden.

På grund av avokadons känslighet är svinnet enormt, rätt genom hela näringskedjan och fram till de svenska slutkonsumenterna som måste slänga en tredjedel av all avokado de väl köpt (DI 29/5). Det är som ett omvänt lotteri där den ytterst sällsynta vinsten bara är att få exakt det man betalat för.

Baserat på en artikel i New York Timesꜜ placeras detta av många omtyckta bär (sic) in ett större och mindre välsmakande sammanhang. I västra Mexiko bränns och skövlas väldiga arealer för att ge plats åt stora odlingar av avokadoträd. Dessa kan bli 15-20 meter höga och ger upp till 120 avokados per träd och år. Avokadoträdet kräver stora mängder vatten som antingen tömmer de lokala akvifererna (vattenreservoarer i jorden) eller kräver att vatten avleds från andra områden vilket i sin tur utarmar andra odlingar.

En kombination av intressen, inklusive kriminella gäng, markägare, korrupta lokala tjänstemän och samhällsledare, är involverade i att röja skog för avokadoodlingar, i vissa fall olagligt beslagtagen privat mark. Praktiskt taget all avskogning för avokado under de senaste två decennierna kan ha brutit mot mexikansk lag, som förbjuder "förändring av markanvändning" utan statligt tillstånd.(New York Times) Original

Ett fullvuxet avokadoträd förbrukar 14 gånger mer vatten än en tall och att skövla tallskog för avokadoodlingar har långtgående ekologiska skadeverkningar. Jeff Miller, författare av boken "Avocado, a global history", säger att det förstör miljön att avverka tallskog för lövskog som kräver mycket större vattenmängder.

I provinsen Michoacán arbetar cirka 300.000 personer inom avokadoindustrin och den årliga exporten till USA är cirka 30 miljarder kronor. Artikeln om avokado i svenska Wikipediaꜜ säger, per idag, inget om problemen vid avokadoodling och logistiksvinn.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.12.27   Uppdaterad senast: 28 december 2023Föreslå ett nytt ORD i uppslagsverket BiBB®.
250+ exempel.


Svar 2  Story

Avokado och hälsa

Konsumtionen av avokado har ökat väsentligt de senaste decennierna och detta beror i första hand på framgångsrik marknadsföring av producenterna där hälsoargumenten har varvats med avokado som en lite exotisk ingrediens i matlagning och en trevlig matupplevelse.

Avokado innehåller antioxidanter som anses ha en rad hälsobefrämjande effekter varav en del har begränsad vetenskaplig grundꜜ. Om man vill få i sig antioxidanter i form av avokado bör man välja producenter med en certifierad ekologisk och kulturell härkomst. De stora livsmedelskedjornas berg av avokados i nät kommer troligen inte från sådana producenter.

Antioxidanter finns i många andra grönsaker, frukter och nötter bland annat ...

Bland de grönsaker som innehåller mest antioxidanterꜜ ligger grönkål i topp, tätt följt av rödkål, paprika, broccoli, brysselkål, spenat, persilja, kronärtskocka och chili. Rödbetor är den rotsak som innehåller mest antioxidanter. Blå potatis innehåller nästan tio gånger mer antioxidanter än vanliga, vita potatisar.

Bär innehåller mest antioxidanter. Blåbär, svarta vinbär, nypon, körsbär, björnbär, smultron, lingon och kråkbär. Citrusfrukter är också ett bra val samt vindruvor, plommon, ananas, dadlar och kiwi.

Alla dessa nyttigheter har olika ekologiska och långsiktigt hållbara effekter. Det är inte alldeles enkelt för en konsument att hitta den optimala kombinationen av smak, upplevelse, pris och ekologisk hållbarhet. Man kan börja med att välja bort en del och sedan välja till annat.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.12.26   Uppdaterad senast: 27 december 2023


Svar 3  OA-artikel OA reference

Forskning om markexploatering vid avokadoodling

Såväl flera miljöorganisationer som forskare har engagerat sig för problemen kring storskalig avokadoproduktion. Artikeln Modelling avocado-driven deforestation in Michoacán, Mexicoꜜ är ett exempel från forskningsvärlden.

Forskarna har byggt en modell med fyra olika scenarios som visar att avokadodlingen breder ut sig till både större arealer men också arealer och landskapsformationer som inte är optimalt lämpade. Detta kan medföra än större tryck på ekosystemen.

Dessutom tyder våra resultat på att avokadoproduktionen kommer att uppta bredare intervall när det gäller temperatur, nederbörd, brant sluttning och jordmån. Modellen förutspår att klimatförändringar kommer att förändra den rumsliga fördelningen av avokadoplanteringar och expandera till skogstyper på lägre och högre höjder. (Ibid.) Original

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.12.26   Uppdaterad senast: 1 februari 2024You know a lot, we may add a little®