Artificiell intelligens

1 AI

Fråga: Vad är artificiell intelligens?

Artificiell intelligens, eller AI, syftar på utveckling och användning av datorsystem som kan utföra uppgifter som normalt skulle kräva mänsklig intelligens, såsom lärande, problemlösning och beslutsfattande. Det finns många olika typer av AI, inklusive smal eller svag AI, som är designad för att utföra en specifik uppgift, och allmän eller stark AI, som är designad för att kunna utföra vilken intellektuell uppgift som helst som en människa kan. AI har många potentiella tillämpningar, inklusive inom områden som sjukvård, ekonomi och transport, och har potential att revolutionera många aspekter av det moderna livet. Det är dock också viktigt att överväga de potentiella etiska konsekvenserna av AI, och att säkerställa att den utvecklas och används på ett ansvarsfullt och rättvist sätt. (Ibid.) Original

Skribent

Svar via ChatGPT 22.12.20 och är accepterad av redaktionen i BiBB®.

Publicerades: 2022.12.21   
Uppdaterad senast: 28 december 2022


2 Notis

Se referenser för mer information om AI

Referenser
Skribent

Redaktionen i BiBB®

Publicerades: 2022.12.21   
Uppdaterad senast: 28 december 2022Föreslå ett helt nytt ORD som kan passa i uppslagsverket BiBB®You know a lot, we may add a little®