Anosmi

Svar 1: Notis TEMA: Hälsa och livsstil

Anosmi är oförmåga att förnimma doft. Termen kommer från grekiskans nekande ἀ och ὀσμή, osme, "lukt". Källa: svWꜜ.

Engelska Wikipedia har en betydligt mer omfattande beskrivning av anosmiꜜ än svenska Wikipedia med bland annat ett stycke om luktbortfall i samband med Covid-19.

Kemosensoriska störningar, inklusive förlust av lukt eller smak, är det dominerande neurologiska symtomet på covid-19. Så många som 80 % av covid-19-patienterna uppvisar en viss förändring i kemestesen [Kemesthesis är den kemiska känsligheten hos huden och slemhinnorna.], inklusive lukt. Förlust av lukt har också visat sig vara mer förutsägande för covid-19 än alla andra symtom, inklusive feber, hosta eller trötthet, baserat på en undersökning av 2 miljoner deltagare i Storbritannien och USA. (Ibid. - förklaring tillagd) Original

Global Consortium for Chemosensory Research
Global Consortium for Chemosensory Research (GCCR)

Svar 2↓ AI-svar om vad anosmi är och behandling.   Svar 3↓ En film - 'Parfymerna' - om ett förlorat luktsinne.

Covid-19 pandemin blev en enorm utmaning för det medicinska forskarsamhället. De stora kommersiella förlagen lät ett mycket stort antal forskningsartiklar, som tidigare varit bakom en betalvägg, bli (tillfälligt) fritt läsbara för alla. Nya forskargrupper startades och resurserna ökade dramatiskt. Nya fora för att presentera och följa den närmast hektiska utvecklingen tillkom. Ett av dessa är GCCRꜜ.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg, redaktionen i BiBB®

Publicerades: 2023.01.30   
Uppdaterad senast: 14 oktober 2023.Föreslå ett helt nytt ORD som kan passa i uppslagsverket BiBB®


Svar 2: AI

Anosmi är en medicinsk term som beskriver förlusten av luktsinne. Anosmi kan vara ett tecken på en underliggande sjukdom eller tillstånd, såsom skada på näsan eller luktnerven, en infektion i näsan, eller en hjärnskada. I vissa fall kan anosmi vara ett temporärt tillstånd som kommer och går, medan det i andra fall kan vara en permanent förlust av luktsinne.

Symptomen på anosmi kan variera beroende på orsaken till tillståndet, men det vanligaste symptomet är förmågan att inte känna lukt. Andra symtom inkluderar svårigheter att avgöra smaker, nedsatt rörelseförmåga och balans, och huvudvärk.

Behandlingen av anosmi beror på orsaken till tillståndet och kan inkludera behandling för den underliggande sjukdomen, läkemedel för att lindra symtom, eller kirurgi. I vissa fall kan anosmi inte behandlas, men det finns viktiga säkerhetsåtgärder som kan tas för att förhindra olyckor som kan uppstå på grund av förlusten av luktsinne.

Skribent

Svar via ChatGPT 23.01.30. Och är accepterad av redaktionen i BiBB® och medicinsk sakkunskap.

Publicerades: 2023.01.30   
Uppdaterad senast: 30 januari 2023.


Svar 3: Story

Filmen 'Parfymerna'

I den franska filmen 'Parfymerna' är Anne W. en tidigare mycket framgångsrik parfymör, men en period med anosmi - "jag har förlorat min näsa" förpassade henne från doftproducenternas centrum till betydligt mindre glamorösa uppdrag. Men detta möte med olyckan gjorde henne inte mindre egocentrisk.

Av sådant blir det inget drama och ingen komedi förrän något oväntat händer. Guillaume har ett jobb som chaufför som han nätt och jämt lyckas behålla då han kör väl fort förbi några av de hastighetskontroller som finns lite varstans i Paris just för att fånga bilister som Guillaume. Som du kanske anat får nu Guillaume i uppdrag att förflytta den näsömtåliga doftskaparen Anne W. till mer eller mindre märkliga uppdrag. Hon kommer fram men det tar lite tid innan de kommer fram till varandra. Anne W. är inte mycket för dialoger.

Anne W. känner än en gång hur "näsan" sviker henne och drömmen om att åter få göra stora parfymer förflyktigas mer än hennes karaktärs förmåga att bära denna motgång. Men manusförfattaren har skrivit en komedi och inte en tragedi så det kanske finns vägar framåt, men vilka? För Guillaume är det färdigkört men detta hindrar inte att han blir viktig för Anne G.

I filmen finns en professor som har förslag om hur hennes anosmi kan botas. Kanske dessa råd är bra men när filmen passerat 'The End' är det nog bäst att tala med sin egen doktor. Mer ska inte avslöjas då det oväntade därmed skulle försvinna som svagt doftande morgondagg.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.01.30   Uppdaterad senast: 19 september 2023You know a lot, we may add a little®