Anglicism

1 Notis

En anglicism är enligt Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) ett typiskt engelskt uttryck som förekommer i ett annat språk.

Inom vissa områden som media och näringsliv är det vanligt med anglicismer. Videor "streamas" och i Dagens Industri står ofta att ett bolag lyckats "resa kapital" (=få in mer kapital efter engelska "raise more capital"). För de som inte är språkvana - en eufemismORD för språkkunniga - är många anglicismer vare sig naturliga eller begripliga.

Ord kommer in i det svenska språket och ord försvinner. Eller förflyttas in och förflyttas utåt (marginaliseras). Ord kan vara en social markör.

Svar 2 AI-svar med exempel på anglicismer. Svar 3 Anglicism jämförs med lånord.

När någon betecknar ett ord som en anglicism ligger det då något mer eller mindre nedsättande i detta? Först bör man skilja mellan en anglicism och lånord - från engelska eller andra språk, se Svar 3. I vissa länder som Frankrike förs en kamp mot anglicismer och engelska ord ersätts med nykonstruerade eller kända franska ord som får ännu en betydelse. I Sverige är acceptansen av anglicismer större.

Ord och uttryck från tyska kallas germanismer, från latin - latinismer och från franska - gallicismer. De är inte lika vanliga som anglicismer.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2023.02.17

Uppdaterades: 2024.01.20


2 AI

En anglicism är ett uttryck, ett ord eller en grammatisk konstruktion som har sitt ursprung i det engelska språket och som används i en annan språkmiljö. Det kan till exempel vara ord som "ok" eller "selfie", eller fraser som "I'm loving it" eller "weekend getaway". Angliscismer kan ha olika orsaker, till exempel påverkan av engelskspråkiga medier eller det internationella näringslivet, och deras användning kan variera beroende på språk och kulturella faktorer. I vissa fall kan anglicismer vara användbara för att uttrycka nya idéer eller koncept, men de kan också kritiseras för att undergräva det lokala språkets rikedom och mångfald.

Skribent

Svar via ChatGPT 23.02.15. Och accepterad av redaktionen i BiBB®

Publicerades: 2023.02.17
Uppdaterades: ....


3 Notis

Anglicism versus lånord.

Lånord (även låneord är korrekt) är enligt SAOL Ord som hämtats från annat språk. Många "svenska" ord är direktimporterade från andra språk och upplevs av många - efterhand - som svenska ord.

En anglicism har mer karaktären av ett icke-svenskt ord som används enligt svenska grammatiska regler. Ännu ett exempel fanns i en intervju i Svenska Dagbladet i februari 2023 där intervjupersonen, en kvinna, säger jag fick mer respekt när jag slutade pleasa. Det svenska "behaga" var ersatt med en anglicism av det engelska "to please somebody". Om hennes ordval kan man ha olika uppfattningar.

Uppslagsverket BiBB kommer att införa ett flertal ORD som kan betecknas anglicismer, germanismer och gallicismer.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.02.17
Uppdaterades: 2023.09.18

Språkfrågor

     Lista på eventuellt nya ORD i BiBB.  
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®