Alternativkostnad

1 Story TEMA: Ekonomi

Alternativkostnad är ett "icke realiserat" alternativt värde som annan nytta, intäkt eller nöje. Något man går miste om. Vad än en person, ett företag eller en regering väljer att göra finns det alltid ett flertal alternativ som hade kunnat ge andra fördelar, annan nytta.

SVAR 2: Varning för särskrivning av alternativkostnad.   SVAR 3: Nationella energistrategier som exempel på alternativkostnader.

Engelska opportunity costꜜ - "möjlighetskostnad" - är en språklig ledtråd till att det som väljs kan jämföras med andra möjligheter och att det är frånvaron, uteblivandet av dessa som är möjlighetskostnaden eller på svenska alternativkostnaden.

Även om flertalet val har alternativkostnader måste man fatta sina beslut på mer eller mindre kloka och rationella grunder. En persons alternativkostnader har andra och mer personliga komponenter än de alternativkostnader man kan anta att företag och regeringar har.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2024.02.02   Uppdaterad senast: 2 februari 2024


2 Notis

Inte minst bland unga människor är det vanligt med särskrivning av ord. Men en sjuk sköterska är inte liktydigt med en sjuksköterska. På samma sätt är en alternativ kostnad något helt annat än alternativkostnad.

En alternativ kostnad kan vara det pris leverantör B eller C begär för samma eller en likartad produkt. Eller vad det kostar att åka tåg till Stockholm jämfört med att köra bil. Alternativkostnad - som ett ord - har fokus på en alternativ inte realiserad intäkt.

Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2024.02.02   Uppdaterad senast: 9 april 2024


3 Story

Alternativkostnader på nationell nivå

I engelska Wikipedia finns ett stycke om alternativkostnader på nationell nivåꜜ och som använder kostnader för krig och Covid-19 som exempel.

Antag att ett krig skulle kosta regeringen 840 miljarder dollar. Den hindras därigenom från att använda 840 miljarder dollar för att finansiera sjukvård, utbildning eller skattesänkningar eller att med den summan minska eventuella budgetunderskott. (Ibid.) Original

Rysslands militära och kulturella attack mot Ukraina har en mycket hög alternativkostnad för Ryssland. Forskare i Ryssland som offentligt skulle föra fram synpunkter på detta kommer att råka mycket illa ut.

Storskalig kärnkraft har åter kommit upp på agendan i många länder trots att nästan alla stora kärnkraftsprojekt som startats det senaste dryga tiotalet år blivit väsentligt mycket dyrare och tagit väsentligt mycket längre tid att färdigställa än beräknat.

Sveriges nuvarande regering har en mycket ambitiös plan för nya kärnkraftverk i Sverige. De finansiella riskerna är av den storleksordningen att svenska staten tvingas gå in med mycket omfattande garantier. Detta leder till - eller borde leda till - balanserade analyser av dessa åtagandes alternativkostnader och sekundära effekter oberoende av om man är positiv till storskalig kärnkraft eller inte.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2024.02.02   Uppdaterad senast: 3 februari 2024Föreslå ett helt nytt ORD som kan passa i uppslagsverket BiBB®You know a lot, we may add a little®