Algoritm

1 Notis 1 TEMAꜜ

algoritmer
Hemligt och okänt

Algoritmer är osynliga och vanligen komplicerade digitala beräkningar som påverkar allt mer i våra liv. Köp en bok på Amazon, sök ett banklån, läs om ett hus på Hemnet, leta efter en bil på nätet eller lyssna på Spotify eller Storytel. Om du läser en e-bok samlas uppgifter om vad du läst, hur fort, hur ofta med mera. Som den kände historikern Yuval Harari säger i denna videoꜜ - Du glömmer det mesta om boken [Krig och Fred] när du läst den, men datorn glömmer aldrig.

SVAR 2: AI-svar med flera frågor om algoritmer.   SVAR 3: Om algoritmer, transparens och reglering av algoritmer.

Kort sagt du lämnar digitala spår och "fångas" troligen av algoritmer så snart du använder en dator, en mobiltelefon eller padda. Bor du i Kina och en del andra länder och går på en gata (inte alla men många) "fångas" ditt ansikte och bearbetas av algoritmer. Vare sig kinesen i en gatukorsning i Beijing eller bokläsaren i en Kindle kan göra mycket åt detta.

Lär dig mer om algoritmer

Om man vill förstå mer om algoritmer kan man läsa, både enklare och mer komplicerade texter på Wikipedia. Ett annat sätt är att se (gå) en fri kurs i fyra avsnitt på Digiteketꜜ med rubriker som "Varför behöver du veta vad en algoritm är?" och "Vad är en algoritm?" och " Hur påverkar algoritmer din vardag?".

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg, redaktionen i BiBB®

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2023.04.13

Uppdaterades: 2023.10.10


2 AI-dialog

Fråga 1: Vad är en algoritm?

En algoritm är en uppsättning instruktioner eller steg som löser ett specifikt problem eller utför en viss uppgift. Det är en ändlig sekvens av väldefinierade, entydiga instruktioner som en dator kan följa för att lösa ett problem. Algoritmer kan uttryckas på naturligt språk, pseudokod, flödesscheman eller programmeringsspråk.

Algoritmer används inom olika områden, inklusive datavetenskap, matematik, teknik och affärssystem. Exempel på vanliga algoritmer inkluderar sökalgoritmer, sorteralgoritmer, grafalgoritmer och optimeringsalgoritmer. Algoritmer kan vara mycket effektiva för att lösa problem och utföra uppgifter på ett snabbt och effektivt sätt.

Fråga 2: Hur komplicerade kan algoritmer vara?

Algoritmer kan vara mycket enkla eller extremt komplicerade beroende på problemet som de är utformade för att lösa. En enkel algoritm kan bestå av endast några få steg, medan en komplex algoritm kan innehålla hundratals eller till och med tusentals steg.

Komplexiteten hos en algoritm kan också mätas genom dess tids- och utrymmeskomplexitet. Tidskomplexitet mäter hur lång tid det tar för algoritmen att köra, medan utrymmeskomplexitet mäter hur mycket minne algoritmen behöver för att köra.

Vissa algoritmer kan vara mycket avancerade och kräva specialiserade tekniker och avancerade matematiska koncept för att förstå och utveckla. Till exempel används avancerade maskininlärningsalgoritmer för att utveckla artificiell intelligens, och kryptografiska algoritmer används för att skydda kommunikation och data.

Fråga 3: Kan man säga att en algoritm är summan eller en produkt av en serie av ekvationer?

En algoritm kan innehålla en eller flera ekvationer som en del av dess instruktioner, men det är inte nödvändigtvis sant att en algoritm är summan eller produkten av en serie ekvationer.

En algoritm är snarare en abstrakt beskrivning av en sekvens av steg som är utformade för att lösa ett problem eller utföra en uppgift. Dessa steg kan inkludera en eller flera matematiska ekvationer, men de kan också innehålla andra typer av instruktioner, såsom villkorliga uttalanden, loopar, logiska operationer och input/output-operationer.

I själva verket behöver en algoritm inte ens vara baserad på matematik alls. Det finns många algoritmer som är utformade för att hantera icke-matematiska problem, såsom sökalgoritmer, sorteralgoritmer och algoritmer för bildbehandling och naturspråksbehandling.

Skribent

Svar via ChatGPT 23.04.12. Accepterad av redaktionen i BiBB®. Läs mer om hur en AI-dialog skiljer sig från uppslagsverk.

Publicerades: 2023.04.13
Uppdaterades: ....


3 Story

Algoritmer, transparens och reglering av algoritmer

Mot bakgrund av algoritmernas kunskap om oss och deras betydelse finns det all anledning att lyfta fram frågor om transparens och reglering av algoritmer. Det är viktigt att skilja mellan vad enskilda individer kan göra och vad en lagstiftare kan implementera för politik och regler.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.04.13
Uppdaterades: ....

ITLista på eventuellt nya ORD i BiBB.
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®